Annie Fällström

Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala Universitet, juristexamen 2020

Erfarenhet

  • Sommarnotarie Vinge 2019
  • Sommarnotarie Danowsky & Partners (nu Time Danowsky) 2018
  • Polismyndigheten Tillståndshandläggare 2018

Uppdrag

Uppdrag 14 mars 2024

Vinge har företrätt Oncopeptides i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Oncopeptides AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission som…

Uppdrag 30 juni 2023

Vinge har företrätt Re:NewCell i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Re:NewCell, ett textilåtervinningsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Gr…

Uppdrag 12 juni 2023

Vinge har företrätt Vicore Pharma Holding AB (publ) i samband med riktade nyemissioner

Vinge har företrätt Vicore Pharma Holding AB (publ) i samband med riktade nyemissioner, varigenom Vi…

Uppdrag 29 mars 2023

Vinge har företrätt VNV Global i samband en företrädesemission

Vinge har företrätt VNV Global i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 328 mi…

Uppdrag 12 december 2022

Vinge har företrätt Vicore Pharma Holding AB (publ) i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Vicore Pharma Holding AB (publ) i samband med en riktad nyemission, varigenom Vi…

Uppdrag 23 juni 2022

Vinge företräder Mentimeter i samband med en private placement

Vinge har företrätt Mentimeter AB (publ) i samband med en private placement om cirka 432 miljoner kr…

Uppdrag 18 oktober 2021

Vinge biträder Bring vid investering i DreamLogistics

Vinge har biträtt Bring vid dess investering i logtechbolaget DreamLogistics, som är Sveriges snabba…

Uppdrag 27 augusti 2021

Vinge har företrätt Fidelio Capital i samband med dess investering i Hemfrid

Vinge har företrätt Fidelio Capital AB i samband med dess majoritetsinvestering i Hemfrid i Sverige…

Uppdrag 20 augusti 2021

Vinge agerar som svensk legal rådgivare åt EQT Private Equity och PRO Unlimited

Vinge agerar som svensk legal rådgivare åt EQT Private Equity och PRO Unlimited i samband med PRO Un…

Uppdrag 25 januari 2021

Vinge företräder Ottobock vid dess förvärv av Exoneural Network

Vinge har företrätt Ottobock, ett portföljbolag till EQT, vid förvärv av Exoneural Network AB en sv…