Annie Fällström

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala Universitet, juristexamen 2020

Erfarenhet

  • Sommarnotarie Vinge 2019
  • Sommarnotarie Danowsky & Partners (nu Time Danowsky) 2018
  • Polismyndigheten Tillståndshandläggare 2018

Övriga meriter

  • Fackspråklig kurs i engelska med juridisk inriktning Uppsala Universitet 2017

Uppdrag

Uppdrag 25 januari 2021

Vinge företräder Ottobock vid dess förvärv av Exoneural Network

Vinge har företrätt Ottobock, ett portföljbolag till EQT, vid förvärv av Exoneural Network AB en sv…