Annie Fällström

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala Universitet, juristexamen 2020

Erfarenhet

  • Sommarnotarie Vinge 2019
  • Sommarnotarie Danowsky & Partners (nu Time Danowsky) 2018
  • Polismyndigheten Tillståndshandläggare 2018

Övriga meriter

  • Fackspråklig kurs i engelska med juridisk inriktning Uppsala Universitet 2017

Uppdrag

Uppdrag 18 oktober 2021

Vinge biträder Bring vid investering i DreamLogistics

Vinge har biträtt Bring vid dess investering i logtechbolaget DreamLogistics, som är Sveriges snabba…

Uppdrag 27 augusti 2021

Vinge har företrätt Fidelio Capital i samband med dess investering i Hemfrid

Vinge har företrätt Fidelio Capital AB i samband med dess majoritetsinvestering i Hemfrid i Sverige…

Uppdrag 20 augusti 2021

Vinge agerar som svensk legal rådgivare åt EQT Private Equity och PRO Unlimited

Vinge agerar som svensk legal rådgivare åt EQT Private Equity och PRO Unlimited i samband med PRO Un…

Uppdrag 25 januari 2021

Vinge företräder Ottobock vid dess förvärv av Exoneural Network

Vinge har företrätt Ottobock, ett portföljbolag till EQT, vid förvärv av Exoneural Network AB en sv…