Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala Universitet, juristexamen 2020

Erfarenhet

  • Sommarnotarie Vinge 2019
  • Sommarnotarie Danowsky & Partners (nu Time Danowsky) 2018
  • Polismyndigheten Tillståndshandläggare 2018

Övriga meriter

  • Fackspråklig kurs i engelska med juridisk inriktning Uppsala Universitet 2017