Uppdrag

Vinge har företrätt Öresundskraft vid försäljning av Fridafors kraftstation

12 juli 2012

Vinge har företrätt Öresundskraft Kraft & Värme AB i samband med bolagets försäljning av Fridafors vattenkraftverk i Mörrumsån till Watten i Sverige AB. Fridafors vattenkraftverk består av två stationer, ”Fridafors övre” och ”Fridafors nedre” med en samlad årsproduktion på cirka 16 GWh.

Vinges team har letts av delägare Peter Abrahamsson.

Relaterat

Vinge har biträtt KMC Properties i dess samgående med Logistea

Den 14 juni 2024 offentliggjorde KMC Properties ASA, noterat på Oslo Børs, att bolaget går samman med Logistea AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm.
24 juni 2024

Vinge företräder Cinclus Pharma i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma”) i samband med ett erbjudande av nyemitterade stamaktier och notering på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel är den 20 juni 2024.
20 juni 2024

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Elektro-Emanuel

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärvet av Elektro-Emanuel AB. Bolaget utför elinstallationer åt såväl företag som privatpersoner och har kontor i fyra städer i Västsverige.
19 juni 2024