Uppdrag

Vinge har företrätt Lantmännen i samband med försäljningen av Lantmännen Agrovärme

2 september 2022

Vinge har företrätt Lantmännen i samband med försäljningen av Lantmännen Agrovärme AB till Solör Bioenergi.

Lantmännen Agrovärme producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme till cirka 1100 kunder från 19 anläggningar i södra och mellersta Sverige. Lantmännen Agrovärme har som strategi att bidra till en cirkulär ekonomi. Cirka 95 procent av fjärrvärmen från Lantmännen Agrovärme kommer i huvudsak från förbränning av lokalt framtagna biobränslen, såsom flis, energiskog, träpellets och spill från jordbruket.

Vinges team bestod av bland andra Christina Kokko, Peter Sundgren, Ellinor Wargenbrant och Elsie Nassar (M&A), Eva Fredriksson (Kommersiella avtal), Sara Strandberg (Arbetsrätt) och Julia Hagelberg (Projektassistent).

 

Möt Hanna Lemne, Competition Analyst

I somras var Hanna Lemne Competition Analyst i vår EU- och konkurrensrättsgrupp. Vi tog tempen på henne för att höra mer om hennes uppdrag, kombinationen nationalekonomi och juridik och sommaren på Vinge.
3 oktober 2022

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydlig omsvängning skett mot att flytta hem förvaltningen av fonder och etablera fonder som svenska aktiebolag. För att bättre kunna bistå vid svenska fondetableringar startar Vinge en ny verksamhetsgrupp för rådgivning inom Private Funds.
3 oktober 2022

Förslag från Kommissionen om en ny mediefrihetsakt för EU

Europeiska Kommissionen har presenterat ett förslag till ny lagstiftning till skydd för journalister och mediebolag samt för bekämpandet av desinformation.
26 september 2022