Uppdrag

Vinge har företrätt Fundamenta Grundläggning AB i samband med dess försäljning av GW Asfalt

Vinge har företrätt Fundamenta Grundläggning AB i samband med dess försäljning av GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB till Vestum AB (publ).

GW Asfalt utför helhetslösningar inom mark- och tätskiktsarbeten med specialinriktning på att renovera innergårdar. Under den 12 månaders rullande
perioden per juni 2021 har bolaget haft en omsättning om ungefär 224 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Vinges team bestod av bland andra Daniel Rosvall och Stina Bengtsson (M&A), Ebba Svenburg (Employment) Frida Ställborn (Real Estate), och Viktoria Owetz Leyva (VDR Assistant).

Relaterat

Vinge biträder vid försäljning av Heda Security

Helix Kapital och övriga aktieägare har avyttrat sina aktier i ADEH Intressenter AB, moderbolag till Heda Security, till EMK Capital.
25 september 2023

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.
22 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
21 september 2023