Uppdrag

Vinge har företrätt Fundamenta Grundläggning AB i samband med dess försäljning av GW Asfalt

5 oktober 2021

Vinge har företrätt Fundamenta Grundläggning AB i samband med dess försäljning av GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB till Vestum AB (publ).

GW Asfalt utför helhetslösningar inom mark- och tätskiktsarbeten med specialinriktning på att renovera innergårdar. Under den 12 månaders rullande
perioden per juni 2021 har bolaget haft en omsättning om ungefär 224 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Vinges team bestod av bland andra Daniel Rosvall och Stina Bengtsson (M&A), Ebba Svenburg (Employment) Frida Ställborn (Real Estate), och Viktoria Owetz Leyva (VDR Assistant).

Relaterade nyheter

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.
6 februari 2023

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023