Uppdrag

Vinge har företrätt Fundamenta Grundläggning AB i samband med dess försäljning av GW Asfalt

5 oktober 2021

Vinge har företrätt Fundamenta Grundläggning AB i samband med dess försäljning av GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB till Vestum AB (publ).

GW Asfalt utför helhetslösningar inom mark- och tätskiktsarbeten med specialinriktning på att renovera innergårdar. Under den 12 månaders rullande
perioden per juni 2021 har bolaget haft en omsättning om ungefär 224 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Vinges team bestod av bland andra Daniel Rosvall och Stina Bengtsson (M&A), Ebba Svenburg (Employment) Frida Ställborn (Real Estate), och Viktoria Owetz Leyva (VDR Assistant).

Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge

Idag hälsar vi det tidigare justitierådet Helena Rosén Andersson välkommen till Vinge. Härmed förstärker vi vårt erbjudande inom offentlig upphandling, förvaltnings- och kommunalrätt, konstitutionell rätt, statligt stöd och tvistlösning.
18 augusti 2022

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022