Uppdrag

Vinge har företrätt Fundamenta Grundläggning AB i samband med dess försäljning av GW Asfalt

Vinge har företrätt Fundamenta Grundläggning AB i samband med dess försäljning av GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB till Vestum AB (publ).

GW Asfalt utför helhetslösningar inom mark- och tätskiktsarbeten med specialinriktning på att renovera innergårdar. Under den 12 månaders rullande
perioden per juni 2021 har bolaget haft en omsättning om ungefär 224 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Vinges team bestod av bland andra Daniel Rosvall och Stina Bengtsson (M&A), Ebba Svenburg (Employment) Frida Ställborn (Real Estate), och Viktoria Owetz Leyva (VDR Assistant).

Relaterat

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024

Vinge biträder Humana i dess förvärv av Team Olivia Norge AS

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att Human Care Holding AS (”Humana Norge”) har ingått avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS för en köpeskilling om 341 miljoner svenska kronor på en kassa- och skuldfri basis.
17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.
17 maj 2024