Uppdrag

Vinge har företrätt Fundamenta Grundläggning AB i samband med dess försäljning av GW Asfalt

5 oktober 2021

Vinge har företrätt Fundamenta Grundläggning AB i samband med dess försäljning av GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB till Vestum AB (publ).

GW Asfalt utför helhetslösningar inom mark- och tätskiktsarbeten med specialinriktning på att renovera innergårdar. Under den 12 månaders rullande
perioden per juni 2021 har bolaget haft en omsättning om ungefär 224 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Vinges team bestod av bland andra Daniel Rosvall och Stina Bengtsson (M&A), Ebba Svenburg (Employment) Frida Ställborn (Real Estate), och Viktoria Owetz Leyva (VDR Assistant).

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021