Uppdrag

Vinge har företrätt FAM i samband med investering i GreenIron

14 december 2021

Vinge har företrätt FAM AB, som ägs av Wallenbergstiftelserna, i samband med investering i GreenIron H2 AB.

GreenIron är ett svenskt företag fokuserat på att fossilfritt och kostnadseffektivt fullt reducera metalloxider.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Jonas Johansson, Filip Öhrner, Amanda Steen och Sofia Bergenstråhle.

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022