Uppdrag

Vinge har företrätt Eleda Koncernen ("Eleda")

9 december 2022 M&A

Vinge har företrätt Eleda i samband med förvärv av finska Enerims Smart Metering verksamhet. Verksamheten levererar smart metering tjänster, insamling och analys, till kunder över hela Finland.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko och Samra Tesser.

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023