Uppdrag

Vinge har företrätt Bonhams 1793 Limited i dess förvärv av Bukowski

11 januari 2022

Vinge har företrätt Bonhams 1793 Limited, ett internationellt auktionshus med huvudkontor i London och portföljbolag till Epiris LLP, i samband med förvärvet av Bukowski Auktioner Aktiebolag (”Bukowski”).

Bukowski är ett auktionshus inom konst och antikviteter och har sitt huvudkontor vid Berzelii Park i Stockholm. Bolaget har även ett finskt dotterbolag, Bukowski Oy. Genom förvärvet utökar Bonhams sin geografiska närvaro i Europa.

Vinges team bestod av bland andra Christina Kokko, Isabelle Wållgren, Hannah Kajlinger, Christa Anttila, Vilhelm Rondahl och Ellen Åkerdahl Flygt (M&A), Anton Sjökvist och Caroline Krassén (Financial Services), Tove Lövgren Frisk (Compliance), Karl-Hugo Engdahl (GDPR, IT), Ulf Pyk (Fastighet), Karolina Fuhrman och Isabell Nielsen (Corporate Commercial), Arvid Axelryd (IPR), Emil Lindvall och Gustav Lindgren (Arbetsrätt) och Sara Dahlros Sköld (VDR).

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022