Uppdrag

Vinge har biträtt Questel SAS i samband med Questel:s förvärv av O3C Konsult AB

28 juli 2019 M&A

Vinge har biträtt Questel SAS i samband med Questel:s förvärv av O3C Konsult AB, ett bolag verksamt inom patentvalidering.

Vinges team bestod främst av Jonas Bergström, Linda Sengul, Hannah Kajlinger och Manne Bergström (M&A) samt Karolina Cohrs (Real Estate).

Relaterat

Vinge har företrätt Cell Impact i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Cell Impact AB (publ) i samband med en delvis garanterad företrädesemission som tillför Cell Impact 129 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader
6 december 2023

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023