Uppdrag

Vinge har biträtt Main Capital och Alfa eCare vid dess strategiska förvärv av Clinicbuddy

22 juni 2021

Alfa eCare‑koncernen är en erkänd mjukvaruleverantör inom e‑hälsobranschen som tillhandahåller lösningar åt både privata och offentliga vårdgivare i hela Sverige.

Clinicbuddy tillhandahåller olika mjukvarulösningar för vårdplanering och digitalisering inom sjukvården, såsom digitala journal- och bokningssystem. Bolagets produkter bidrar till en säker journalföring för vårdgivare samt effektivare och mer flexibla system för olika typer av mottagningar/kliniker.

Vinges team bestod av Filip Öhrner, Kristina Ekberg och Eléonore Friberg (M&A), Ebba Svenburg (Arbetsrätt), Karl-Hugo Engdahl (GDPR/IT), Rebecka Weitzberg (IP), Lisa Hörnqvist (Avtal) och Sara Dahlros Sköld (VDR).

 

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022

Vinge topprankat inom immaterialrätt

Vinges IP-grupp placerar sig återigen i topp i IAM:s nyligen släppta rankning Patent 1000. Håkan Borgenhäll, Malin Malm Waerme och Stojan Arnerstål tar dessutom emot individuella omnämnanden.
6 juli 2022