Uppdrag

Vinge har biträtt Main Capital och Alfa eCare vid dess strategiska förvärv av Clinicbuddy

22 juni 2021

Alfa eCare‑koncernen är en erkänd mjukvaruleverantör inom e‑hälsobranschen som tillhandahåller lösningar åt både privata och offentliga vårdgivare i hela Sverige.

Clinicbuddy tillhandahåller olika mjukvarulösningar för vårdplanering och digitalisering inom sjukvården, såsom digitala journal- och bokningssystem. Bolagets produkter bidrar till en säker journalföring för vårdgivare samt effektivare och mer flexibla system för olika typer av mottagningar/kliniker.

Vinges team bestod av Filip Öhrner, Kristina Ekberg och Eléonore Friberg (M&A), Ebba Svenburg (Arbetsrätt), Karl-Hugo Engdahl (GDPR/IT), Rebecka Weitzberg (IP), Lisa Hörnqvist (Avtal) och Sara Dahlros Sköld (VDR).

 

Kina förbjuder företag att följa västerländska handelsbegränsningar

Spänningarna i handelsrelationerna mellan Kina och väst ökade ytterligare den 10 juni när Kinas folkkongress antog en ny lagstiftning. Denna förbjuder företag i Kina att bland annat följa det man anser vara diskriminerande handelsbegränsningar mot landet.
9 juli 2021

Vinges IP-grupp topprankade av IAM 1000

Vinges IP-grupp tar åter topplacering i den nyligen släppta rankingen IAM 1000. Malin Malm Waerme, Stojan Arnerstål och Håkan Borgenhäll tar också emot individuella omnämnanden i rankingen.
8 juli 2021

EU-förbud mot att ta hänsyn till amerikanska sanktioner riskerar vidsträckt tolkning

Generaladvokaten har i ett mål inför EU-domstolen kommit med ett förslag till avgörande rörande reglerna om hur EU-företag ska förhålla sig till tredje länders extraterritoriella lagstiftning. Förslaget till avgörande innefattar en relativt långtgående tolkning av förbudet för EU-företag att följa amerikanska sanktioner. Om EU-domstolen i sin kommande dom följer generaladvokaten riskerar detta att medföra omfattande regulatoriska problem för företag framöver.
7 juli 2021