Uppdrag

Vinge företräder Tritons portföljbolag Sunweb vid förvärv av Airtours

2 november 2022

Vinge företräder Tritons portföljbolag Sunweb Group, ett ledande holländskt resebolag, i samband med dess förvärv av Airtours – Sveriges fjärde största researrangör.

Genom förvärvet förstärker Sunweb sin nuvarande verksamhet i Sverige, och blir en av de ledande aktörerna i Norden.

 

Vinges team bestod av bland andra Christina Kokko, Johanna Wiberg, Ulrich Ziche, Nando Basic och August Ahlin (M&A), Nour Makie (Bank och finans), Michael Montner (IP), Lisa Hörnqvist och Sam Fakhraie Ardekani (Kommersiella avtal), Emil Lindwall (Arbetsrätt) och Jasmina Skandrani (projektassistent).

Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

Relaterade nyheter