Uppdrag

Vinge företräder SBB i samband med dess försäljning till Brookfield

Vinge företräder Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (publ) AB ("SBB") i samband med dess försäljning av en andel av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield för 9,2 miljarder kronor. Transaktionen innefattar även tilläggsköpeskillingar om upp till 1,2 miljarder kronor.

SBB säljer sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning, om 44,9 miljarder kronor, till ett nybildat dotterbolag till SBB, EduCo AB (”EduCo”). Brookfield, en av världens största investerare inom infrastruktur, förvärvar genom sin open-ended, core infrastrukturfond (Brookfield Super-core Infrastructure Partners) en andel om 49 % av EduCo från SBB mot en ersättning bestående av cirka 9,2 miljarder kronor genom kontant betalning, samt cirka 1,2 miljarder kronor kontant genom tilläggsköpeskillingar. EduCo kommer att drivas och förvaltas av SBB under ett förvaltningsavtal som avser hela EduCos portfölj.

Vinges team bestod av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl och Joel Wahlberg (Kapitalmarknad och public M&A), Niclas Winnberg, Karolina Cohrs, Frida Ställborn, Kristoffer Larsson och Anette Kahn (Fastighet och social infrastruktur), Albert Wållgren, Linn Adelwald och Axel Jansson (Finansiering), Maria Dahlin Kolvik och Sebastian Saadieh (M&A), Marcus Glader och Trine Osen Bergqvist (Konkurrensrätt) samt Robert Wikholm (Rekonstruktioner och obestånd).

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024