Uppdrag

Vinge företräder SBB i samband med dess försäljning till Brookfield

2 december 2022

Vinge företräder Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (publ) AB ("SBB") i samband med dess försäljning av en andel av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield för 9,2 miljarder kronor. Transaktionen innefattar även tilläggsköpeskillingar om upp till 1,2 miljarder kronor.

SBB säljer sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning, om 44,9 miljarder kronor, till ett nybildat dotterbolag till SBB, EduCo AB (”EduCo”). Brookfield, en av världens största investerare inom infrastruktur, förvärvar genom sin open-ended, core infrastrukturfond (Brookfield Super-core Infrastructure Partners) en andel om 49 % av EduCo från SBB mot en ersättning bestående av cirka 9,2 miljarder kronor genom kontant betalning, samt cirka 1,2 miljarder kronor kontant genom tilläggsköpeskillingar. EduCo kommer att drivas och förvaltas av SBB under ett förvaltningsavtal som avser hela EduCos portfölj.

Vinges team bestod av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl och Joel Wahlberg (Kapitalmarknad och public M&A), Niclas Winnberg, Karolina Cohrs, Frida Ställborn, Kristoffer Larsson och Anette Kahn (Fastighet och social infrastruktur), Albert Wållgren, Linn Adelwald och Axel Jansson (Finansiering), Maria Dahlin Kolvik och Sebastian Saadieh (M&A), Marcus Glader och Trine Osen Bergqvist (Konkurrensrätt) samt Robert Wikholm (Rekonstruktioner och obestånd).

Relaterade nyheter

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.
6 februari 2023

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023