Uppdrag

Vinge företräder MNE Holding AB vid försäljning av eMediate ApS

18 juni 2007

Vinge företräder MNE Holding AB vid försäljning av eMediate ApS till ad pepper media. eMediate ApS erbjuder produkter och tjänster för hantering av annonsmaterial on-line.

Delägare Fredrik von Baumgarten coh biträdande jurist Daniel Roswall företräder MNE Holding AB

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023