Uppdrag

Vinge företräder Main Capital och Onventis i samband med förvärvet av Spendency AB

29 november 2021

Spendency, som grundades 2015 med huvudkontor i Stockholm, har vuxit till en ledande leverantör av spendanalys.

Kopplad direkt till kundens affärssystem och/eller inköpssystem hjälper Spendency sina kunder att samla in, berika och normalisera leverantörsdata. Spendency har en bred kundbas med mer än 100 kunder och över 1 500 användare. Genom förvärvet expanderar Onventis sitt produkterbjudande inom spendanalys.

Vinges team bestod av Filip Öhrner och Eléonore Friberg (M&A), Ebba Svenburg (Arbetsrätt), Karl-Hugo Engdahl (Avtal), Karolina Fuhrman (GDPR/IT), Arvid Axelryd (IP) och Jessica Henning (VDR).

 

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022