Uppdrag

Vinge företräder Main Capital och Onventis i samband med förvärvet av Spendency AB

29 november 2021

Spendency, som grundades 2015 med huvudkontor i Stockholm, har vuxit till en ledande leverantör av spendanalys.

Kopplad direkt till kundens affärssystem och/eller inköpssystem hjälper Spendency sina kunder att samla in, berika och normalisera leverantörsdata. Spendency har en bred kundbas med mer än 100 kunder och över 1 500 användare. Genom förvärvet expanderar Onventis sitt produkterbjudande inom spendanalys.

Vinges team bestod av Filip Öhrner och Eléonore Friberg (M&A), Ebba Svenburg (Arbetsrätt), Karl-Hugo Engdahl (Avtal), Karolina Fuhrman (GDPR/IT), Arvid Axelryd (IP) och Jessica Henning (VDR).

 

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022

Vinge topprankat inom immaterialrätt

Vinges IP-grupp placerar sig återigen i topp i IAM:s nyligen släppta rankning Patent 1000. Håkan Borgenhäll, Malin Malm Waerme och Stojan Arnerstål tar dessutom emot individuella omnämnanden.
6 juli 2022