Uppdrag

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

22 maj 2023 M&A

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.

Diaverum är för närvarande världens tredje största leverantör av dialystjänster, verksamt i 23 länder, med 440 kliniker och över 13 000 anställda. Förvärvet av Diaverum innebär en betydande utvidgning av M42:s globala geografiska närvaro, vilket gör det möjligt för företaget att introducera relevanta hälsovårdstjänster och hälsotekniska lösningar på nya marknader samtidigt som det ytterligare förbättrar sitt njurvårdserbjudande i GCC. Transaktionen som är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor förväntas slutföras senare under 2023.

Vinges team bestod av Matthias Pannier, Stina Bengtsson, Christoffer Nordin, Josefin Lanker och Josef Groow.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024