Uppdrag

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

22 maj 2023 M&A

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.

Diaverum är för närvarande världens tredje största leverantör av dialystjänster, verksamt i 23 länder, med 440 kliniker och över 13 000 anställda. Förvärvet av Diaverum innebär en betydande utvidgning av M42:s globala geografiska närvaro, vilket gör det möjligt för företaget att introducera relevanta hälsovårdstjänster och hälsotekniska lösningar på nya marknader samtidigt som det ytterligare förbättrar sitt njurvårdserbjudande i GCC. Transaktionen som är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor förväntas slutföras senare under 2023.

Vinges team bestod av Matthias Pannier, Stina Bengtsson, Christoffer Nordin, Josefin Lanker och Josef Groow.

Relaterat

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
22 maj 2023

Vinge företräder IBT i samband med företrädesemission

Vinge företräder Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) i samband med en företrädesemission om cirka 100 miljoner kronor.
19 maj 2023