Uppdrag

Vinge företräder Lantmännen i samband med avyttringen av Gooh färdigrätter

Lantmännen Cerealia har tecknat ett avtal om att avyttra färdigmatsverksamheten under varumärket Gooh till Atria Sweden. Affären omfattar hela verksamheten, samt varumärket Gooh. All personal som idag arbetar i affärsområdet får erbjudande att följa med i överlåtelsen. Genom avyttringen fokuserar Lantmännen Cerealia verksamheten på spannmålsvärdekedjan.

Gooh är ett välrenommerat varumärke med höga marknadsandelar i en kategori som sett en spännande utveckling under åren. Verksamheten började småskaligt i början av 2000-talet, men har utvecklats enormt och serverar idag ca 5 miljoner rätter årligen via försäljningsställen i hela Sverige. Sortimentet består av en blandning av traditionell svensk husmanskost och smaker från andra länder, såsom italienska pastarätter. Sortimentet har utvecklats kontinuerligt, men grunden i kock-lagade måltider med noggrant utvalda råvaror består. Tillverkningen sker i ett storkök i Järna i Södermanland.

Transaktionen planeras genomföras genom att verksamheten överlåts till ett nybildat bolag, till vilket Atria Sweden blir ägare av samtliga aktier. Affären ska godkännas av berörda myndigheter och förväntas kunna slutföras senare under våren.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Ulrich Ziche, Carl Sander och Clara Sohlberg (M&A), Johan Cederblad (Miljö) and Eva Fredrikson (Kommersiella avtal).

Läs klientens pressmeddelande här

Relaterat

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.
12 april 2024