Uppdrag

Vinge företräder Gunnebo i samband med försäljningen av dess Cash Management-verksamhet

Vinge företräder Gunnebo Aktiebolag (”Gunnebo”) i samband med försäljningen av dess Cash Management-verksamhet till Sesami Cash Management Technologies Corporation, ett kontanthanteringsbolag kontrollerat av GardaWorld Security Corporation.

Cash Management-verksamheten innefattar lösningar för automatiserade kontanthanteringssystem, mjukvaror och tjänster inom sluten kontanthantering samt recirkulering och deposition av kontanter, med syftet att skapa en effektivare och säkrare kontantprocess samt minska kostnader för hantering av sedlar och mynt.

Avyttringen ingår i Gunnebos transformationsresa som startade 2020 där man avyttrat flera delar inom bolaget inom integrerad säkerhet och kontanthantering, för att kunna fokusera på Gunnebos ledande position globalt inom affärsenheterna Entrance Control och Safe Storage.

Transaktionen förväntas vara avslutad den 1 mars 2022.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Matthias Pannier, Maria Dahlin Kolvik, Viktor Lennartsson och Nina Fathjalali (M&A), Mathilda Persson och Martin Boström (Commercial Agreements/IT), Stojan Arnerstål och Michael Montner (IP) samt Cathrin Larsson, Sara Dahlros Sköld och Christoffer Widström (VDR).


Relaterat

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.
22 maj 2023

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
22 maj 2023