Uppdrag

Vinge företräder Gunnebo i samband med försäljningen av dess Cash Management-verksamhet

1 februari 2022

Vinge företräder Gunnebo Aktiebolag (”Gunnebo”) i samband med försäljningen av dess Cash Management-verksamhet till Sesami Cash Management Technologies Corporation, ett kontanthanteringsbolag kontrollerat av GardaWorld Security Corporation.

Cash Management-verksamheten innefattar lösningar för automatiserade kontanthanteringssystem, mjukvaror och tjänster inom sluten kontanthantering samt recirkulering och deposition av kontanter, med syftet att skapa en effektivare och säkrare kontantprocess samt minska kostnader för hantering av sedlar och mynt.

Avyttringen ingår i Gunnebos transformationsresa som startade 2020 där man avyttrat flera delar inom bolaget inom integrerad säkerhet och kontanthantering, för att kunna fokusera på Gunnebos ledande position globalt inom affärsenheterna Entrance Control och Safe Storage.

Transaktionen förväntas vara avslutad den 1 mars 2022.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Matthias Pannier, Maria Dahlin Kolvik, Viktor Lennartsson och Nina Fathjalali (M&A), Mathilda Persson och Martin Boström (Commercial Agreements/IT), Stojan Arnerstål och Michael Montner (IP) samt Cathrin Larsson, Sara Dahlros Sköld och Christoffer Widström (VDR).


Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

Relaterade nyheter