Uppdrag

Vinge företräder Gunnebo i samband med försäljningen av dess Cash Management-verksamhet

Vinge företräder Gunnebo Aktiebolag (”Gunnebo”) i samband med försäljningen av dess Cash Management-verksamhet till Sesami Cash Management Technologies Corporation, ett kontanthanteringsbolag kontrollerat av GardaWorld Security Corporation.

Cash Management-verksamheten innefattar lösningar för automatiserade kontanthanteringssystem, mjukvaror och tjänster inom sluten kontanthantering samt recirkulering och deposition av kontanter, med syftet att skapa en effektivare och säkrare kontantprocess samt minska kostnader för hantering av sedlar och mynt.

Avyttringen ingår i Gunnebos transformationsresa som startade 2020 där man avyttrat flera delar inom bolaget inom integrerad säkerhet och kontanthantering, för att kunna fokusera på Gunnebos ledande position globalt inom affärsenheterna Entrance Control och Safe Storage.

Transaktionen förväntas vara avslutad den 1 mars 2022.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Matthias Pannier, Maria Dahlin Kolvik, Viktor Lennartsson och Nina Fathjalali (M&A), Mathilda Persson och Martin Boström (Commercial Agreements/IT), Stojan Arnerstål och Michael Montner (IP) samt Cathrin Larsson, Sara Dahlros Sköld och Christoffer Widström (VDR).


Relaterat

Vinge har företrätt Eleda i samband med förvärvet av Sartor & Drange AS

Vinge företrädde tillsammans med Thommessen infrastrukturkoncernen Eleda vid förvärvet av Sartor & Drange AS, en marknadsledande anläggningsentreprenör i Bergenregionen. Sartor & Drange AS erbjuder tjänster inom bland annat väg-, VA- och grundläggningsarbeten på Vestlandet. Sartor & Drange AS har cirka 200 medarbetare och omsätter i storleksordning 1 100 MNOK.
17 juni 2024

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024