Uppdrag

Vinge företräder Gunnebo i samband med försäljningen av dess Cash Management-verksamhet

Vinge företräder Gunnebo Aktiebolag (”Gunnebo”) i samband med försäljningen av dess Cash Management-verksamhet till Sesami Cash Management Technologies Corporation, ett kontanthanteringsbolag kontrollerat av GardaWorld Security Corporation.

Cash Management-verksamheten innefattar lösningar för automatiserade kontanthanteringssystem, mjukvaror och tjänster inom sluten kontanthantering samt recirkulering och deposition av kontanter, med syftet att skapa en effektivare och säkrare kontantprocess samt minska kostnader för hantering av sedlar och mynt.

Avyttringen ingår i Gunnebos transformationsresa som startade 2020 där man avyttrat flera delar inom bolaget inom integrerad säkerhet och kontanthantering, för att kunna fokusera på Gunnebos ledande position globalt inom affärsenheterna Entrance Control och Safe Storage.

Transaktionen förväntas vara avslutad den 1 mars 2022.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Matthias Pannier, Maria Dahlin Kolvik, Viktor Lennartsson och Nina Fathjalali (M&A), Mathilda Persson och Martin Boström (Commercial Agreements/IT), Stojan Arnerstål och Michael Montner (IP) samt Cathrin Larsson, Sara Dahlros Sköld och Christoffer Widström (VDR).


Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024