Uppdrag

Vinge företräder Gunnebo i samband med försäljningen av dess Cash Management-verksamhet

1 februari 2022

Vinge företräder Gunnebo Aktiebolag (”Gunnebo”) i samband med försäljningen av dess Cash Management-verksamhet till Sesami Cash Management Technologies Corporation, ett kontanthanteringsbolag kontrollerat av GardaWorld Security Corporation.

Cash Management-verksamheten innefattar lösningar för automatiserade kontanthanteringssystem, mjukvaror och tjänster inom sluten kontanthantering samt recirkulering och deposition av kontanter, med syftet att skapa en effektivare och säkrare kontantprocess samt minska kostnader för hantering av sedlar och mynt.

Avyttringen ingår i Gunnebos transformationsresa som startade 2020 där man avyttrat flera delar inom bolaget inom integrerad säkerhet och kontanthantering, för att kunna fokusera på Gunnebos ledande position globalt inom affärsenheterna Entrance Control och Safe Storage.

Transaktionen förväntas vara avslutad den 1 mars 2022.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Matthias Pannier, Maria Dahlin Kolvik, Viktor Lennartsson och Nina Fathjalali (M&A), Mathilda Persson och Martin Boström (Commercial Agreements/IT), Stojan Arnerstål och Michael Montner (IP) samt Cathrin Larsson, Sara Dahlros Sköld och Christoffer Widström (VDR).


Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022