Cathrin Larsson

Manager of Legal Services Support
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Uppdrag

Uppdrag 1 februari 2022

Vinge företräder Gunnebo i samband med försäljningen av dess Cash Management-verksamhet

Vinge företräder Gunnebo Aktiebolag (”Gunnebo”) i samband med försäljningen av dess Cash Management-…

Uppdrag 19 november 2021

Vinge biträder Posten Norge vid försäljning av Frigoscandia

Vinge biträder Posten Norge vid försäljning av det helägda dotterbolaget Frigoscandia till tyska Mut…

Uppdrag 4 oktober 2017

Wärtsilä förvärvar Puregas Solutions

Vinge har biträtt ägarna av Puregas Solutions vid försäljnig av bolaget till teknologikoncernen Wärt…