Uppdrag

Vinge företräder grundaren av Hub Planner vid försäljning till Monterro

24 november 2022 Arbetsrätt M&A

Vinge företräder grundaren Stephen Martin vid försäljningen av en majoritet av aktierna i Hub Planner och dess mjukvaruplattform för resursplanering till riskkapitalbolaget Monterro.

Hub Planner grundades 2013 i Stockholm av irländaren Stephen Martin. Bolagets mjukvaruplattform tillhandahålls som en SaaS-lösning och möjliggör enklare hantering av personalfrågor såsom resursplanering, schemaläggning och tidrapportering. Bland Hub Planners nuvarande kunder återfinns bolag såsom Mercedes, Havas och Pfizer, men den största kundgruppen består annars i konsultbolag som med hjälp av platformen bl a kan bemanna projekt och rapportera in arbetade timmar.

Vinges team har bestått av Jonas Johansson och Carl Sander (M&A) samt Sara Strandberg (arbetsrätt).

Relaterat

Vinge har företrätt Cell Impact i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Cell Impact AB (publ) i samband med en delvis garanterad företrädesemission som tillför Cell Impact 129 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader
6 december 2023

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023