Uppdrag

Vinge företräder grundaren av Hub Planner vid försäljning till Monterro

24 november 2022

Vinge företräder grundaren Stephen Martin vid försäljningen av en majoritet av aktierna i Hub Planner och dess mjukvaruplattform för resursplanering till riskkapitalbolaget Monterro.

Hub Planner grundades 2013 i Stockholm av irländaren Stephen Martin. Bolagets mjukvaruplattform tillhandahålls som en SaaS-lösning och möjliggör enklare hantering av personalfrågor såsom resursplanering, schemaläggning och tidrapportering. Bland Hub Planners nuvarande kunder återfinns bolag såsom Mercedes, Havas och Pfizer, men den största kundgruppen består annars i konsultbolag som med hjälp av platformen bl a kan bemanna projekt och rapportera in arbetade timmar.

Vinges team har bestått av Jonas Johansson och Carl Sander (M&A) samt Sara Strandberg (arbetsrätt).

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022