Uppdrag

Vinge företräder grundaren av Hub Planner vid försäljning till Monterro

24 november 2022 Arbetsrätt M&A

Vinge företräder grundaren Stephen Martin vid försäljningen av en majoritet av aktierna i Hub Planner och dess mjukvaruplattform för resursplanering till riskkapitalbolaget Monterro.

Hub Planner grundades 2013 i Stockholm av irländaren Stephen Martin. Bolagets mjukvaruplattform tillhandahålls som en SaaS-lösning och möjliggör enklare hantering av personalfrågor såsom resursplanering, schemaläggning och tidrapportering. Bland Hub Planners nuvarande kunder återfinns bolag såsom Mercedes, Havas och Pfizer, men den största kundgruppen består annars i konsultbolag som med hjälp av platformen bl a kan bemanna projekt och rapportera in arbetade timmar.

Vinges team har bestått av Jonas Johansson och Carl Sander (M&A) samt Sara Strandberg (arbetsrätt).

Relaterat

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024

Vinge företräder KKR vid investering i Söderberg & Partners

KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig att vid nyemissioner av aktier tillföra Söderberg & Partners totalt cirka tre miljarder kronor. Vinge företräder KKR.
3 juli 2024