Uppdrag

Vinge företräder Fyndiq vid sammanslagning med CDON

16 februari 2023 M&A

Fyndiq lanserades 2010 och driver en marknadsplats som erbjuder ett brett utbud av fyndprodukter från svenska och internationella handlare.

Fyndiq och CDON slår nu ihop sina krafter för att skapa Nordens ledande e-handelsplattform. Det sammanslagna bolaget, som går under namnet CDON, kommer fortsatt att driva två separata konsumenterbjudanden under varumärkena CDON och Fyndiq.

Sammanslagningen är villkorad av godkännande från CDONs aktieägare på en extra bolagsstämma som ska hållas den 28 mars 2023.

Vinges team bestod av Jonas Bergström, David Andersson, Samra Tesser, Ellinor Wargenbrant och Philip Moré (M&A) och Ellinore Boström Andersson (Projekt- och VDR-assistent).


Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024