Uppdrag

Vinge företräder EQT Infrastructure och GlobalConnect i samband med förvärvet av Telenors Open Universe och SDU fiber-tillgångar för SEK 3 miljarder

Vinge biträder EQT Infrastructure och dess portföljbolag GlobalConnect med förvärvet av Telenors Open Universe-plattform och SDU fiber-infrastruktur till en köpeskilling om SEK 3 miljarder

Open Universe är en kommunikationsoperatör som levererar bredbandsaccess till tjänsteleverantörer samt hyr fiberinfrastruktur. Open Universe driver öppna fibernät i kommuner över hela Sverige till både flerfamiljshus och villor, i såväl eget nät som tredjepartsnät. Transaktionen innebär att GlobalConnect blir av en av de ledande kommunikationsoperatörerna i Sverige. Även Telenor Sveriges egengrävda villafiberinfrastruktur med ca 14 000 abonnenter ingår i GlobalConnects förvärv.

Transaktionen är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor och förväntas slutföras under Q1 2022.

Vinges team bestod av Daniel Rosvall, Karl Klackenberg, Milad Kamali och Eléonore Friberg (M&A), Mathilda Persson och Lisa Hörnqvist (Commercial Agreements), Sebastian Örndahl (Antitrust och Telecom Regulatory), Kristoffer Larson (Real Estate), Ebba Svenburg (Employment) och Sara Dahlros Sköld (VDR-specialist).

 

Relaterat

Vinge biträder vid försäljning av Heda Security

Helix Kapital och övriga aktieägare har avyttrat sina aktier i ADEH Intressenter AB, moderbolag till Heda Security, till EMK Capital.
25 september 2023

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.
22 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
21 september 2023