Uppdrag

Vinge företräder Axcel i samband med sammanslagningen av itm8 och dess nuvarande portföljbolag AddPro

30 maj 2022

Axcel, tillsammans med Chr. Augustinus Fabrikker, har kommit överens om att förvärva den danska digitala transformationspartnern, itm8, i syfte att tillsammans med Axcel-ägda AddPro skapa en nordeuropeisk koncern inom end-to-end IT-tjänster.

Itm8 och AddPro har genom åren var för sig byggt upp starka varumärken och målet är att tillsammans utöka utbudet av IT-tjänster på den nordeuropeiska marknaden. Vinge var juridisk rådgivare till Axcel i transaktionen avseende försäljningen av AddPro samt i relation till sammanslagningens svenskrättsliga aspekter.

Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas vara avslutad under Q3 2022.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Viktor Lennartsson och Nina Fathjalali (M&A) samt Viktoria Owetz Leyva, Sara Dahlros Sköld, Christoffer Widström, Julia Hagelberg and Klara Lundquist (VDR).

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022