Uppdrag

Vinge företräder Axcel i samband med sammanslagningen av itm8 och dess nuvarande portföljbolag AddPro

30 maj 2022 M&A

Axcel, tillsammans med Chr. Augustinus Fabrikker, har kommit överens om att förvärva den danska digitala transformationspartnern, itm8, i syfte att tillsammans med Axcel-ägda AddPro skapa en nordeuropeisk koncern inom end-to-end IT-tjänster.

Itm8 och AddPro har genom åren var för sig byggt upp starka varumärken och målet är att tillsammans utöka utbudet av IT-tjänster på den nordeuropeiska marknaden. Vinge var juridisk rådgivare till Axcel i transaktionen avseende försäljningen av AddPro samt i relation till sammanslagningens svenskrättsliga aspekter.

Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas vara avslutad under Q3 2022.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Viktor Lennartsson och Nina Fathjalali (M&A) samt Viktoria Owetz Leyva, Sara Dahlros Sköld, Christoffer Widström, Julia Hagelberg and Klara Lundquist (VDR).

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024