Uppdrag

Vinge företräder Axcel i samband med sammanslagningen av itm8 och dess nuvarande portföljbolag AddPro

30 maj 2022

Axcel, tillsammans med Chr. Augustinus Fabrikker, har kommit överens om att förvärva den danska digitala transformationspartnern, itm8, i syfte att tillsammans med Axcel-ägda AddPro skapa en nordeuropeisk koncern inom end-to-end IT-tjänster.

Itm8 och AddPro har genom åren var för sig byggt upp starka varumärken och målet är att tillsammans utöka utbudet av IT-tjänster på den nordeuropeiska marknaden. Vinge var juridisk rådgivare till Axcel i transaktionen avseende försäljningen av AddPro samt i relation till sammanslagningens svenskrättsliga aspekter.

Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas vara avslutad under Q3 2022.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Viktor Lennartsson och Nina Fathjalali (M&A) samt Viktoria Owetz Leyva, Sara Dahlros Sköld, Christoffer Widström, Julia Hagelberg and Klara Lundquist (VDR).

Relaterade nyheter

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023

Vinge i topp när juriststudenter rankar arbetsgivare

Vinge har för femte året i rad utnämnts till den mest populära arbetsgivaren bland affärsjuridiska byråer av svenska juriststudenter. Det visar Kantar/Prosperas undersökning Employer Branding Law 2022.
31 januari 2023

Erik Sjöman utses till hedersdoktor

Erik Sjöman, delägare, utses till hedersdoktor vid Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet.
30 januari 2023