Uppdrag

Vinge företräder AmSpec i samband med förvärvet av IIS

AmSpec Group, Inc. med dotterbolag (”AmSpec”) är en multinationell koncern inom inspektion, analys och testning av produkter inom energi- och jordbruksindustrin.

IIS Independent Inspection Services AB (”IIS”) utför tester, inspektioner och en rad olika supporttjänster inom energi- och jordbrukssektorerna på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt huvudsakliga laboratorium i Göteborg.

Genom förvärvet av IIS förstärks AmSpecs närvaro på den europeiska marknaden i allmänhet, och på den nordiska marknaden i synnerhet.

Vinges team bestod huvudsakligen av Jonas JohanssonViktor LennartssonRobin Sultani (M&A), Karin Gynnerstedt (arbetsrätt), Christoffer Nordin (kommersiella avtal), Karolina Fuhrman (IT och GDPR), Arvid Axelryd (IP), Markus Bernander (fastighetsrätt), Ottilia Pettersson och Ellinore Boström Andersson (projektassistenter).

Relaterat

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.
22 maj 2023

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
22 maj 2023