Uppdrag

Vinge företräder AmSpec i samband med förvärvet av IIS

AmSpec Group, Inc. med dotterbolag (”AmSpec”) är en multinationell koncern inom inspektion, analys och testning av produkter inom energi- och jordbruksindustrin.

IIS Independent Inspection Services AB (”IIS”) utför tester, inspektioner och en rad olika supporttjänster inom energi- och jordbrukssektorerna på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt huvudsakliga laboratorium i Göteborg.

Genom förvärvet av IIS förstärks AmSpecs närvaro på den europeiska marknaden i allmänhet, och på den nordiska marknaden i synnerhet.

Vinges team bestod huvudsakligen av Jonas JohanssonViktor LennartssonRobin Sultani (M&A), Karin Gynnerstedt (arbetsrätt), Christoffer Nordin (kommersiella avtal), Karolina Fuhrman (IT och GDPR), Arvid Axelryd (IP), Markus Bernander (fastighetsrätt), Ottilia Pettersson och Ellinore Boström Andersson (projektassistenter).

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024