Uppdrag

Vinge företrädde Green Power Development

24 september 2010

Vinge företrädde japanska investerare, genom investeringsfonden Green Power Development Holding, i en investering tillsammans med Gothia Vind i Göteborg. Parterna planerar att bygga runt 100 vindkraftverk motsvarande 200-300 megawatt. Målet är att de första fyra vindkraftsparkerna ska stå klara 2013 och att resterande sju byggs löpande efter det. Green Power Development Holding har fokus på förnyelsebar energi och investerar i en rad länder i Europa. 
 
Vinges team bestod av Johan Göthberg, Christian Johansson och Johan Cederblad.

Kina förbjuder företag att följa västerländska handelsbegränsningar

Spänningarna i handelsrelationerna mellan Kina och väst ökade ytterligare den 10 juni när Kinas folkkongress antog en ny lagstiftning. Denna förbjuder företag i Kina att bland annat följa det man anser vara diskriminerande handelsbegränsningar mot landet.
9 juli 2021

Vinges IP-grupp topprankade av IAM 1000

Vinges IP-grupp tar åter topplacering i den nyligen släppta rankingen IAM 1000. Malin Malm Waerme, Stojan Arnerstål och Håkan Borgenhäll tar också emot individuella omnämnanden i rankingen.
8 juli 2021

EU-förbud mot att ta hänsyn till amerikanska sanktioner riskerar vidsträckt tolkning

Generaladvokaten har i ett mål inför EU-domstolen kommit med ett förslag till avgörande rörande reglerna om hur EU-företag ska förhålla sig till tredje länders extraterritoriella lagstiftning. Förslaget till avgörande innefattar en relativt långtgående tolkning av förbudet för EU-företag att följa amerikanska sanktioner. Om EU-domstolen i sin kommande dom följer generaladvokaten riskerar detta att medföra omfattande regulatoriska problem för företag framöver.
7 juli 2021