Uppdrag

Vinge företrädde Green Power Development

24 september 2010

Vinge företrädde japanska investerare, genom investeringsfonden Green Power Development Holding, i en investering tillsammans med Gothia Vind i Göteborg. Parterna planerar att bygga runt 100 vindkraftverk motsvarande 200-300 megawatt. Målet är att de första fyra vindkraftsparkerna ska stå klara 2013 och att resterande sju byggs löpande efter det. Green Power Development Holding har fokus på förnyelsebar energi och investerar i en rad länder i Europa. 
 
Vinges team bestod av Johan Göthberg, Christian Johansson och Johan Cederblad.

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023