Uppdrag

Vinge företrädde Green Power Development

24 september 2010

Vinge företrädde japanska investerare, genom investeringsfonden Green Power Development Holding, i en investering tillsammans med Gothia Vind i Göteborg. Parterna planerar att bygga runt 100 vindkraftverk motsvarande 200-300 megawatt. Målet är att de första fyra vindkraftsparkerna ska stå klara 2013 och att resterande sju byggs löpande efter det. Green Power Development Holding har fokus på förnyelsebar energi och investerar i en rad länder i Europa. 
 
Vinges team bestod av Johan Göthberg, Christian Johansson och Johan Cederblad.

Vinge vässar erbjudande inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn

Vinge startar ett team inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn för att ytterligare stärka erbjudandet inom Bank & Finans och Regulatory. Torbjörn Jacobsson, senior specialist inom finansiella risk- och kapitaltäckningsfrågor med bakgrund bland annat som riskchef i banksektorn, har engagerats för att leda gruppen.
30 november 2021

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.
19 november 2021

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner för 2020-2021. Med en transaktionsvolym på 147,8 miljarder SEK ligger Vinges fastighetsgrupp åter i topp på Fastighetsvärldens lista över sammanlagd transaktionsvolym.
11 november 2021