Uppdrag

Vinge biträder vid investering i PulPac

18 november 2022 Arbetsrätt Immaterialrätt M&A

Vinge har biträtt PulPac AB i samband med en investering om totalt MEUR 31 från strategiska partners Aliaxis, Stora Enso, Amcor Ventures och Teseo Capital. Befintliga ägare inklusive den störste ägaren WPP har också deltagit i finansieringsrundan.

PulPac har utvecklat ett sätt att tillverka plastliknande material och produkter, bl.a. förpackningar, med papper som råvara istället för plast, s k Dry Molded Fiber, i en process som kräver betydligt mindre vatten än tidigare metoder. Bolaget grundades 2018, har ca 70 anställda och är baserat i Göteborg.

Vinges team bestod huvudsakligen av Kristian Ford, Sofie Nordgren, Carl Trolle Olsson, Lisa Bourghardt och Karin Gynnerstedt.

 

Relaterat

Vinge rådgivare till SAGA Diagnostics AB i samband med konvertibelfinansiering

SAGA Diagnostics AB, ett bolag verksamt inom cancerdiagnostik, har genomfört en konvertibelfinansiering om cirka 144 miljoner kronor. Vinge företrädde SAGA Diagnostics i samband med transaktionen.
28 september 2023

Vinge företräder Repligen Corporation i samband med förvärvet av Metenova

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern inom life science som utvecklar och kommersialiserar höginnovativa bioprocessteknologier och system som möjliggör effektiviseringar i processen för tillverkning av biologiska läkemedel, i samband med dess förvärv av Metenova Holding AB med dotterbolag (”Metenova”).
27 september 2023

Vinge biträder vid försäljning av Heda Security

Helix Kapital och övriga aktieägare har avyttrat sina aktier i ADEH Intressenter AB, moderbolag till Heda Security, till EMK Capital.
25 september 2023