Uppdrag

Vinge biträder vid försäljning av Zington

8 augusti 2022

Vinge har biträtt Sobro och övriga aktieägare vid försäljning av Zington till VASS Group, en ledande aktör inom digital transformation med huvudkontor i Spanien.

Med bas i Stockholm levererar Zington affärskritiska digitala lösningar och expertkunskap till flera av Sveriges största företag. Zington omsätter cirka 370 MSEK och har 230 medarbetare.

Transaktionen är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad, Carl Sander, Elsie Nassar och Ellinor Wargenbrant.

Möt Hanna Lemne, Competition Analyst

I somras var Hanna Lemne Competition Analyst i vår EU- och konkurrensrättsgrupp. Vi tog tempen på henne för att höra mer om hennes uppdrag, kombinationen nationalekonomi och juridik och sommaren på Vinge.
3 oktober 2022

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydlig omsvängning skett mot att flytta hem förvaltningen av fonder och etablera fonder som svenska aktiebolag. För att bättre kunna bistå vid svenska fondetableringar startar Vinge en ny verksamhetsgrupp för rådgivning inom Private Funds.
3 oktober 2022

Förslag från Kommissionen om en ny mediefrihetsakt för EU

Europeiska Kommissionen har presenterat ett förslag till ny lagstiftning till skydd för journalister och mediebolag samt för bekämpandet av desinformation.
26 september 2022