Uppdrag

Vinge biträder vid försäljning av Astrego Diagnostics till Sysmex

2 maj 2022

Vinge har biträtt huvudägarna i Astrego Diagnostics AB vid försäljning av aktierna till den japanska minoritetsägaren Sysmex Corporation.

Astrego har utvecklat en diagnostisk test för bestämning av förekomsten av bakterier i patientprover och fastställande av resistens mot olika antibiotika (sk ”Antibiotic Susceptibility Test, AST”).

Vinges team bestod av Johan Winnerblad, Eléonore Friberg, Viktoria Owetz Leyva och Gunilla Nyman.

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022