Uppdrag

Vinge biträder Spring Media vid samgående med Hogmore

11 oktober 2022 M&A

Vinge har biträtt Spring Media när bolaget går samman med Hogmore.

Spring Media och Hogmore är bl.a. verksamma med produktion, paketering, digitala strategier och rättighetsförhandling inom området för sporträttigheter. Hogmore är verksamt Lichtenstein och Österrike och bolagets grundare kommer bli en del av Spring Medias group management.

Vinges team bestod av Johan Winnerblad, Clara Sohlberg och Philip Moré (M&A) och Linn Adelwald och Karl-Gustaw Tobola (Finansiering).

Relaterat

Vinge biträder Norberg & Partner vid budpliktsbudet på Aino Health

Norberg & Partner Sustainable Group AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aino Health AB (publ) enligt reglerna om budplikt.
4 oktober 2023

Vinge biträder Spetses Investments och Bacara Holdings i budet på IRRAS

Ett budkonsortium har genom IR Holding Bidco Inc. lämnat och fullföljt ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IRRAS AB (publ). Konsortiet bestod bland annat av IRRAS två största aktieägare, Spetses Investments Ltd och Bacara Holdings Limited, vilka har biträtts av Vinge.
3 oktober 2023

Vinge rådgivare till SAGA Diagnostics AB i samband med konvertibelfinansiering

SAGA Diagnostics AB, ett bolag verksamt inom cancerdiagnostik, har genomfört en konvertibelfinansiering om cirka 144 miljoner kronor. Vinge företrädde SAGA Diagnostics i samband med transaktionen.
28 september 2023