Uppdrag

Vinge biträder Spring Media vid samgående med Hogmore

11 oktober 2022 M&A

Vinge har biträtt Spring Media när bolaget går samman med Hogmore.

Spring Media och Hogmore är bl.a. verksamma med produktion, paketering, digitala strategier och rättighetsförhandling inom området för sporträttigheter. Hogmore är verksamt Lichtenstein och Österrike och bolagets grundare kommer bli en del av Spring Medias group management.

Vinges team bestod av Johan Winnerblad, Clara Sohlberg och Philip Moré (M&A) och Linn Adelwald och Karl-Gustaw Tobola (Finansiering).

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024