Uppdrag

Vinge biträder Orexo i kapitalanskaffning

5 maj 2011

Orexo AB (publ) (NASDAQ OMX Stockholm) genomför en garanterad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och innehavarna av bolagets konvertibler.

Vinge biträder Orexo. Vinges team består huvudsakligen av Erik Sjöman, Christian Lindhé,  Jakob Warren och Markus Larsson. Även Dain Nevonen och Maria Doeser medverkar.

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021