Uppdrag

Vinge biträder Orexo i kapitalanskaffning

5 maj 2011

Orexo AB (publ) (NASDAQ OMX Stockholm) genomför en garanterad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och innehavarna av bolagets konvertibler.

Vinge biträder Orexo. Vinges team består huvudsakligen av Erik Sjöman, Christian Lindhé,  Jakob Warren och Markus Larsson. Även Dain Nevonen och Maria Doeser medverkar.

Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge

Idag hälsar vi det tidigare justitierådet Helena Rosén Andersson välkommen till Vinge. Härmed förstärker vi vårt erbjudande inom offentlig upphandling, förvaltnings- och kommunalrätt, konstitutionell rätt, statligt stöd och tvistlösning.
18 augusti 2022

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022