Uppdrag

Vinge biträder Orexo i kapitalanskaffning

5 maj 2011

Orexo AB (publ) (NASDAQ OMX Stockholm) genomför en garanterad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och innehavarna av bolagets konvertibler.

Vinge biträder Orexo. Vinges team består huvudsakligen av Erik Sjöman, Christian Lindhé,  Jakob Warren och Markus Larsson. Även Dain Nevonen och Maria Doeser medverkar.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024