Uppdrag Vinge biträder Orexo i kapitalanskaffning

5 maj 2011

Orexo AB (publ) (NASDAQ OMX Stockholm) genomför en garanterad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och innehavarna av bolagets konvertibler.

Vinge biträder Orexo. Vinges team består huvudsakligen av Erik Sjöman, Christian Lindhé,  Jakob Warren och Markus Larsson. Även Dain Nevonen och Maria Doeser medverkar.

Nytt uppdrag för Anders Leissner

Anders Leissner har av regeringen utsetts till ordförande för Krigsförsäkringsnämnden (KFN).
26 februari 2021

Vinge behåller toppranking

I Chambers Global nyligen publicerade ranking erhåller Vinge toppranking för M&A, Kapitalmarknad och publik M&A, Tvistlösning samt Immaterialrätt i band 1, samt för Bank och finans i band 2.
24 februari 2021

Highlights från HD 2020

Den 29 januari gick vi igenom och sammanfattade ännu ett år av rykande färsk rättspraxis från Högsta domstolen. Nu har du möjlighet att se det i efterhand här.
18 februari 2021