Uppdrag

Vinge biträder Odevo i samband med förvärvet av OBOS ägarandel i SBC och Obos investering i Odevo

13 april 2022

Vinge företräder Odevo i samband med förvärvet av OBOS ägarandel i och försäljning av sin minoritetsandel om cirka 40 procent i SBC Intressenter HoldCo AB ("SBC") och OBOS investering i Odevo.

OBOS har sedan 2019 varit delägare i SBC genom sin minoritetsandel om cirka 40 procent i SBC Intressenter HoldCo AB. Genom försäljningen av sina aktier till Odevo blir SBC helägt av Odevo som har cirka 1 300 anställda och en omsättning på drygt 1,5 MDSEK.

Vinges team bestod av bland andra Jonas Bergström, Joacim Rydergård och Clara Sohlberg.

 

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022