Uppdrag

Vinge biträder Lagercrantz Group vid förvärv av Water Proof Diving International

8 september 2022

Vinge har biträtt Lagercrantz Group vid förvärv av 93% av aktierna i Water Proof Diving International.

Bolaget är en ledande leverantör av avancerade torr- och våtdräkter till professionella dykare med kunder bl.a. inom militär- och räddningstjänst.

Bolaget är baserat i Partille och omsätter ca. 90 MSEK med god lönsamhet.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad, Iiris Ikkelä, Sophie Böje, Emil Lindwall, Sam Fakhraie Ardekani samt Axel Lennartsson.

Möt Hanna Lemne, Competition Analyst

I somras var Hanna Lemne Competition Analyst i vår EU- och konkurrensrättsgrupp. Vi tog tempen på henne för att höra mer om hennes uppdrag, kombinationen nationalekonomi och juridik och sommaren på Vinge.
3 oktober 2022

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydlig omsvängning skett mot att flytta hem förvaltningen av fonder och etablera fonder som svenska aktiebolag. För att bättre kunna bistå vid svenska fondetableringar startar Vinge en ny verksamhetsgrupp för rådgivning inom Private Funds.
3 oktober 2022

Förslag från Kommissionen om en ny mediefrihetsakt för EU

Europeiska Kommissionen har presenterat ett förslag till ny lagstiftning till skydd för journalister och mediebolag samt för bekämpandet av desinformation.
26 september 2022