Uppdrag

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Sacpro

19 december 2023 M&A Corporate Commercial

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Sacpro AB, en ledande leverantör och producent av verktyg och material för rörinfordring (”relining”) i fastigheter. Sacpros grundare och ledning kommer tillsammans med Helix Kapital att accelerera bolagets tillväxt med fokus på norra Europa och USA.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad, Robin Sultani, Martin Boström och Emma Gustavsson.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024