Uppdrag

Vinge biträder Heda Security vid förvärv av M&M Stängsel Service

11 november 2022 M&A

Vinge har biträtt Heda Security i förvärvet av aktierna i M&M Stängsel. Heda Security-koncernen är Nordens ledande företagsgrupp inom installation och service av områdessäkerhet och omsätter efter det senaste förvärvet ca 600 miljoner kronor och har 200 anställda.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad och Nando Basic.

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023