Uppdrag

Vinge bistår Veeco Instruments Inc. i samband med dess förvärv av Epiluvac AB

Vinge har bistått Veeco Instruments Inc. (”Veeco”), ett amerikanskt bolag listat på NASDAQ, i samband med dess förvärv av Epiluvac AB, en tillverkare av system för produktion av avancerade halvledarmaterial baserade på kiselkarbid som används inom elbilsmarknaden.

Epiluvac är baserat i Lund och grundades 2013 av ett team med omfattande erfarenhet av kiselkarbid. Epiluvacs teknologiska plattform tillsammans med Veecos go-to market erfarenhet och förmåga förväntas utgöra en väsentlig tillväxtdrivare för Veeco. Epiluvac är ett uppstartsbolag med 11 anställda. Köpeskillingen för transaktionen utgörs av en kontantbetalning om 30 miljoner USD som erlades vid tillträdet och en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling om upp till 35 miljoner USD.

Vinges team bestod av bl a Jonas Bergström, Carl Sander, Stina Bengtsson och Robin Sultani (M&A), Sofia Bergenstråhle och Arvid Axelryd (IP), Anna Ståhlklo och Jonna Skog (Arbetsrätt), Victor Ericsson och Emelie Svanberg (Skatt), Nicklas Thorgerzon (IT & GDPR) och Jasmina Skandrani (Projekt Assistent).

Relaterat

Vinge har biträtt Priveq vid etableringen av Priveq Investment VII

Priveq, en ledande investerare på den nordiska marknaden för små- och medelstora bolag har stängt sin sjunde fond, Priveq Investment VII, med investeringsåtaganden om 3 miljarder kr. Fondens första och sista stängning var betydligt övertecknad med stort intresse från existerande investerare och nytillkomna institutionella investerare.
4 juni 2024

Vinge företräder Vinci Concessions SAS och dotterbolaget SunMind SAS i samband med förvärvet av Helios Nordic Energy AB

Helios Nordic Energy är specialiserade inom utveckling av storskaliga solcellsparker och batteriparker fram till ready-to-build status i Norden och Baltikum. 
30 maj 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024