Uppdrag

Vinge bistår Veeco Instruments Inc. i samband med dess förvärv av Epiluvac AB

Vinge har bistått Veeco Instruments Inc. (”Veeco”), ett amerikanskt bolag listat på NASDAQ, i samband med dess förvärv av Epiluvac AB, en tillverkare av system för produktion av avancerade halvledarmaterial baserade på kiselkarbid som används inom elbilsmarknaden.

Epiluvac är baserat i Lund och grundades 2013 av ett team med omfattande erfarenhet av kiselkarbid. Epiluvacs teknologiska plattform tillsammans med Veecos go-to market erfarenhet och förmåga förväntas utgöra en väsentlig tillväxtdrivare för Veeco. Epiluvac är ett uppstartsbolag med 11 anställda. Köpeskillingen för transaktionen utgörs av en kontantbetalning om 30 miljoner USD som erlades vid tillträdet och en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling om upp till 35 miljoner USD.

Vinges team bestod av bl a Jonas Bergström, Carl Sander, Stina Bengtsson och Robin Sultani (M&A), Sofia Bergenstråhle och Arvid Axelryd (IP), Anna Ståhlklo och Jonna Skog (Arbetsrätt), Victor Ericsson och Emelie Svanberg (Skatt), Nicklas Thorgerzon (IT & GDPR) och Jasmina Skandrani (Projekt Assistent).

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024