Uppdrag

Educations Media Group (EMG) och Keystone Academic Solutions går samman

11 juli 2021 M&A Företagsbeskattning

Vinge företräder Educations Media Group (EMG) och dess grundare när EMG går samman med Keystone Academic Solutions och skapar världsledande digital plattform för studentrekrytering.

Det sammanslagna bolaget, som har över 110 miljoner unika besökare årligen, heter Keystone Education Group (KEG) och vill hjälpa alla i hela världen att hitta rätt utbildning.


Vinges team bestod av delägarna Daniel Rosvall (M&A) och Mattias Schömer (Skatt) 

Relaterat

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024

Vinge biträder Humana i dess förvärv av Team Olivia Norge AS

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att Human Care Holding AS (”Humana Norge”) har ingått avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS för en köpeskilling om 341 miljoner svenska kronor på en kassa- och skuldfri basis.
17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.
17 maj 2024