Uppdrag Vinge biträdde Lifco med MTN-program

2 december 2019

Vinge har biträtt Lifco AB i samband med upprättandet av ett MTN-program med en ram om 3 miljarder kronor.

Corona-effekten på läkemedelspatent - fler tvångslicenser att vänta?

Över hela världen pågår nu vaccinforskning om SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen Covid-19. I USA påbörjades i dagarna kliniska studier av en vaccinkandidat av ett amerikanskt läkemedelsbolag som på rekordtiden två månader nått kliniskt teststadium. Frågan om tvångslicencer för ett kommande vaccin har nu blivit aktuell.
30 mars 2020

Covid-19: Checklist of legal issues for companies

The Covid-19 situation has had a material negative effect on a large number of Swedish businesses and it has also led to considerable fluctuations on the financial markets. We have gathered together a number of questions and answers which we frequently encounter in our practice to help companies navigate the situation.
27 mars 2020

Covid-19 and its impact on international trade

Vinge’s experts within trade and shipping summarise some observations on how Corona as of today impact international trade.
27 mars 2020