forstoringsglas

Vinge företräder Hansa Medical i samband med riktad nyemission

Styrelsen för Hansa Medical har beslutat att genomföra en riktad nyemission, varigenom Hansa Medical tillförs cirka 453 miljoner kronor / 50 miljoner USD före emissionskostnader.

15 november 2018

Vinge har företrätt Adelis 

Vinge har företrätt Adelis i samband med att Presto Brandsäkerhet och Aptum går samman och bildar Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet med över 700 miljoner i omsättning.

12 november 2018

Vinge har biträtt Irisity AB (publ)

Vinge har biträtt Irisity AB (publ), Nasdaq First North, i samband med en riktad nyemission till nordiska institutionella och privata investerare.

10 november 2018

Vinge biträdde när Rex bytte ägare

Vinge biträdde Paradrestauranger AB vid förvärvet av Maincourse i Umeå AB som driver nöjespalatset Rådhuset i Umeå där populära Rex ingår.

9 november 2018

Orango förvärvar Pdb Datasystem

Vinge har biträtt Orango vid förvärv av Pdb Datasystem.

9 november 2018

Heda köper HEAB

Vinge har biträtt Hedask Skandinavien (Heda) vid förvärv av HEAB Stängsel.

8 november 2018

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp i samband med en tilläggsemission av ett hybridobligationslån om MSEK 100.

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp (”Nordea”) i samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) tilläggsemission av ett hybridobligationslån om MSEK 100 under SBB’s existerande ramverk om MSEK 1500.

1 november 2018

Vinge biträder William Hill i budet på Mr Green & Co

William Hill har lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Mr Green & Co, MRG (Nasdaq Stockholm). Erbjudandet värderar samtliga aktier i MRG till cirka 2,819 mdr kronor.

31 oktober 2018

Sobro investerar i TrueSec

Vinge har biträtt Sobro i samband med förvärv av en majoritetspost i TrueSec-koncernen. Koncernens ledning kvarstår som betydande ägare. 

30 oktober 2018

Stora Enso ökar ägandet i Cellutech

Vinge har biträtt Cellutech i samband med att minoritetsägaren Stora Enso förvärvat samtliga aktier i bolaget. Cellutech grundades 2013 och består av ett aktivt team med åtta vetenskapsmän och forskare som fungerar som en länk mellan akademin och industrin.

29 oktober 2018

Vinge företrädde Ysios Capital och OrbiMed m.fl. i samband med investering i Galecto Biotech

Galecto Biotech AB, som utvecklar galektinmodulatorer för behandling av allvarliga sjukdomar, inklusive fibros och cancer, har slutfört en finansiering om 79 miljoner euro.

29 oktober 2018

Vinge biträder Hexatronic vid förvärv av Opternus GmbH

Vinge biträder Hexatronic Group AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm mid-cap, i samband med förvärvet av samtliga aktier i det tyska fiberoptikbolaget Opternus GmbH.

25 oktober 2018

Vinge har biträtt Altra Industrial Motion Corp. vid fusionen med Fortive’s Automation & Specialty Platform.

Vinge har biträtt Altra Industrial Motion Corp., en global tillverkare och marknadsförare av produkter för elektromekanisk kraftöverföring och rörelsekontroll, vid fusionen av fyra operationella bolag från Fortive’s Automation & Specialty platform (“Fortive A&S”), inklusive de marknadsledande varumärkena Kollmorgen, Thomson, Portescap and Jacobs Vehicle Systems. 

25 oktober 2018

Vinge biträder när Imperia Online förvärvas av Stillfront Group

Vinge har biträtt säljarna vid försäljningen av samtliga aktier i Imperia Online till Stillfront Group AB (publ).

20 oktober 2018

Vinge har biträtt THQ Nordic AB (publ) 

Vinge har biträtt THQ Nordic AB (publ) i samband med ingåendet av låneavtal avseende lån om sammanlagt 85.000.000 EUR, med en av Nordens ledande banker. 

18 oktober 2018