forstoringsglas

Vinge har biträtt Deutsche Bank, Citigroup Global Markets och Nordea i samband med etableringen av Vattenfalls svenska EMTN-program

EMTN-programmet utgör en ram som ger Vattenfall möjlighet att löpande ta upp lån inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om 10 miljarder euro.

15 maj 2018

Vinge har biträtt Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Vinge har biträtt Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (”SCA”) i samband med SCAs upprättande av ett program för utgivning av medium term notes (”MTN”). 

14 maj 2018

Vinge företräder Svea Ekonomi AB i FinTech-affär

Svea Ekonomi AB har ingått avtal om att förvärva 90% av aktierna i Maksuturva Group Oy och Maksuturva ICT Services Oy (”Maksuturva”) från nuvarande ägare.

14 maj 2018

Vinge har biträtt Skellefteå Kraft vid investering i Charge-Amps

Vinge har biträtt Skellefteå Kraft i samband med deras investering i Charge-Amps AB. 

7 maj 2018

Sobro ny huvudägare i Mercur

Vinge företräder Sobro i samband med att Sobro investerar i Mercur, som är en ledande utvecklare och leverantör av lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd, med en årlig omsättning på cirka 70 miljoner kr.

7 maj 2018

Vinge företräder Studentlitteratur i förvärv av Nypon Förlag

Vinge företräder Studentlitteratur AB i samband med förvärv av Nypon Förlag AB.

4 maj 2018

Vinge biträdde Lifco i obligationsemission

Lifco AB (publ) har emitterat två icke-säkerställda obligationslån om totalt 1.750 miljoner kronor med en löptid om två år.

2 maj 2018

Vinge biträder Jays Group vid förvärv av Krusells

Vinge biträder Jays Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North, i samband med förvärvet av samtliga aktier i Krusell United AB.

2 maj 2018

Vinge biträdde Patricia Industries i samband med finansiering av förvärv

Vinge biträdde Patricia Industries, en del av Investor AB, i samband med finansiering av förvärvet av Piab Group AB från EQT.

30 april 2018

Vinge företräder fonder förvaltade av Triton i samband med förvärv

Vinge företräder fonder förvaltade av Triton i samband med förvärv av det privatägda bolaget Mark & Energibyggarna i Göteborg AB, ett tilläggsförvärv till sitt portföljbolag Akeab.

30 april 2018

Vinge företräder First State Investments i förvärv av E.ON Gas Sverige AB.

Vinge företräder European Diversified Infrastructure Fund II (”EDIF II”), en infrastrukturfond förvaltad av First State Investments, i samband med förvärv av E.ON Gas Sverige AB. 

27 april 2018

If Skadeförsäkring Holding AB (publ) emitterar SEK 1 000 000 000 Tier-1 

If Skadeförsäkring Holding AB (publ) har emitterat ett förlagslån till ett belopp om SEK 1 000 000 000.

26 april 2018

Vinge biträder TCA Global Credit Master Fund vid förvärvet av Frykenmontage

Frykenmontage tillhandahåller tjänster inom industrimontage, svetsning och konstruktion.

23 april 2018

IK Small Cap I Fund avyttrar Touristry till TGH

Vinge har företrätt IK Small Cap I Fund I samband med avyttringen av Touristry Group Holding AB till det nederländska bolaget Tourism Group Holding B.V. (“TGH”).

20 april 2018

Tieto förvärvar NSEC

Vinge företräder aktieägarna i NSEC AB vid försäljning av bolaget till det nordiska tjänste- och mjukvaruföretaget Tieto.

19 april 2018