forstoringsglas

Vinge har biträtt i samband med bildandet av bostadssajten Boneo

Bakom Boneo står mäklarföretagen Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Bjurfors, SkandiaMäklarna, Mäklarhuset, HusmanHagberg, ERA och Mäklarringen samt IT-bolaget NXT Mobile Group.

18 oktober 2019

Vinge företrädde Aprea Therapeutics i samband med dess notering på Nasdaq, New York

Vinge har biträtt Aprea Therapeutics, Inc. och dess dotterbolag Aprea Therapeutics AB i samband med noteringen på Nasdaq, New York.

17 oktober 2019

Vinge företräder FJ Dynamics vid dess förvärv av Sveaverken Svea Agri

Vinge har företrätt FJ Dynamics, ett ledande globalt robotteknikföretag inom jordbruksbranschen, i samband med deras förvärv av Sveaverken Svea Agri.

16 oktober 2019

Vinge har biträtt vid försäljningen av Väggmaterial till Volati

Vinge har biträtt i samband med försäljningen av samtliga aktier i Väggmaterial i Sverige AB till Volati JBF AB.

7 oktober 2019

Vinge biträder Enersys i samband med förvärv

Vinge biträder Enersys i samband med förvärvet av NorthStar från Altor.

4 oktober 2019

Vinge biträder fonder förvaltade av Corsair Capital LLC 

Vinge biträder fonder förvaltade av Corsair Capital LLC i samband med förvärv av en majoritet av aktierna i Axo AS, en ledande konsumentkredit- och låneförmedlare i Skandinavien och Finland. 

3 oktober 2019

Vinge biträder Lagercrantz Group vid förvärv av Frictape

Lagercrantz Group har förvärvat aktierna i det finska bolaget Frictape Net Oy och i det estniska bolaget Frictape Net Oü.

2 oktober 2019

Vinge har företrätt Snusbolaget vid förvärv av Northerner

Vinge har företrätt Snusbolaget Norden Holding AB vid förvärv av Northerner Scandinavia AB.

1 oktober 2019

Vinge företräder Litorina V och JOHBECO-koncernen i samband med förvärv av Arvo Kokkonen Oy.

Arvo Kokkonen Oy är en ledande finsk distributör av färskvaror med fokus på fisk och skaldjur.

30 september 2019

Vinge har biträtt i samband med Samhällsbyggnadsbolagets notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har biträtt med aktiemarknads- och transaktionsrådgivning i samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s listbyte av dess B- och D-aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista.

26 september 2019

Vinge har företrätt Nuvia NORDIC AB i samband med förvärvet av Elajo Engineering AB

Vinge har företrätt Nuvia NORDIC AB, ett dotterbolag till Soletanche Freyssinet, i samband med förvärvet av Elajo Engineering AB.

26 september 2019

Vinge har företrätt EQT AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt EQT AB (publ) (”EQT”) i samband med erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm med första handelsdag den 24 september 2019.

24 september 2019

Vinge biträder EQT Infrastructure II i samband med Hector Rail-koncernens försäljning av GB Railfreight

GB Railfreight förvärvades i november 2016 av EQT Infrastructure II genom dess befintliga svenska portföljbolag Hector Rail, och är den tredje största järnvägsfraktsoperatören i Storbritannien med en omsättning överstigande 200 miljoner GBP.

23 september 2019

Vinge företräder Vicore Pharma i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Vicore Pharma Holding AB (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista.

23 september 2019

Vinge har företrätt Intrum i samband med flera finansieringstransaktioner

Vinge har företrätt Intrum AB (publ) i samband med flera finansieringstransaktioner under 2019 års tredje kvartal.

20 september 2019