forstoringsglas

Vinge biträdde vid affär mellan Platzer och Länsförsäkringar 

Vinge biträdde Platzer Fastigheter när bolaget träffade avtal med Länsförskringar Göteborg och Bohuslän om överlåtelse av hälften av andelarna i det dotterbolag som äger fastigheten Gårda Vesta.

12 april 2019

Vinge företräder Yilport i samband med Infranodes investering i Yilport Sweden

Vinge har biträtt Yilport Holding AS och Yilport Sweden Terminal Investments AB (”Yilport Sweden”) i samband med en investering om 400.000.000 kr i Yilport Sweden av Infranode I (NO. 1) AB.

3 april 2019

Allfunds Bank förvärvar Nordic Fund Market

Vinge har företrätt Allfunds Bank (”Allfunds”) i samband med att Allfunds ingått avtal om att förvärva Nordic Fund Market ("NFM") från Nasdaq.

29 mars 2019

Vinge biträder vid försäljning av Fresks Group

Vinge företräder Litorina IV, Oscarson Invest och övriga aktieägare i samband med försäljning av Fresks Group till Kesko. 

29 mars 2019

Vinge företräder Pure Storage vid dess förvärv av Compuverde 

Vinge företräder amerikanska börsnoterade Pure Storage, Inc. vid dess förvärv av Compuverde AB.

29 mars 2019

Vinge biträder Lantmännen vid förvärv från Tate&Lyle

Vinge biträder Lantmännen i samband med dess förvärv av brittiska Tate&Lyles svenska verksamhet för havreproduktion.

28 mars 2019

Vinge biträder vid försäljning av Lipac Liftar

Vinge har biträtt Lipac Holding vid försäljning av dotterbolaget Lipac Liftar till den internationella uthyrningsspecialisten Riwal, med huvudkontor i Nederländerna.

28 mars 2019

Vinge har biträtt Baseload Capital i emission av MSEK 500 seniora säkerställda gröna obligationer

Vinge har biträtt Baseload Capital Sweden AB (publ) i samband med bolagets emission av 4-åriga gröna säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor under en ram om 1 500 miljoner kronor. 

27 mars 2019

Vinge biträder Cantargia i riktad nyemission

Cantargia AB (publ) genomför riktad nyemission om cirka 106 miljoner kronor till ett antal nordiska institutionella och privata investerare.

25 mars 2019

Vinge biträder säljarna i gränshandelstransaktion

Vinge biträder säljarna i samband med överlåtelsen av Strömstad köpcenter och godisbutiker (Supergott i Strömstad ) inriktad på gränshandel, till Orvelin Shopping Center.

22 mars 2019

Vinge biträder Ellevio i upphandling av nästa generations system för elmätning

Vinge har biträtt Ellevio AB (publ) i en offentlig upphandling avseende leverans av drygt en miljon smarta elmätare med installation, kommunikationslösning, systemimplementation och tillhörande tjänster.

20 mars 2019

Vinge biträder Kesko och Onninen vid försäljning

Vinge biträder Kesko Oyj och dess helägda dotterbolag Onninen AB vid försäljning av Onninens HEPAC-verksamhet till Solar Sverige AB. 

20 mars 2019

Sjätte AP-fonden investerar i Hoist Group

Vinge biträdde Sjätte AP-fonden i samband med en investering i Hoist Group. Hoist Group utvecklar och levererar system, produkter och tjänster till fristående hotell och hotellkedjor i Europa och Mellanöstern. 

20 mars 2019

Vinge biträder Active Biotech i fastighetsaffär

Active Biotech AB (publ) har träffat avtal om avyttring av fastigheten Forskaren 1 i Lund till ett investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB för en köpeskilling om 275 miljoner kronor, villkorat av bolagsstämmans godkännande. 

14 mars 2019