Nyhet

Visselblåsning – fånga upp interna oegentligheter

Den nuvarande visselblåsarlagstiftningen utökas inom kort att med ett antal nya krav. Företag med 50 eller fler anställda blir då skyldiga att tillhandahålla ett system där misstankar om missförhållanden av allmänintresse kan rapporteras.

Vi erbjuder nu en seminarieserie i tre delar, där du guidas genom den nya visselblåsarlagen, internutredningar och hantering av compliance-risker. Här kan du också se seminarierna i efterhand.

I första webinaret möter vi Tove Tullberg, biträdande jurist Compliance och Åsa Gotthardsson, delägare Arbetsrätt. Vi går här igenom:

  • De viktigaste delarna av visselblåsarlagen
  • Hur interna visselblåsarkanaler ska utformas
  • Hur inkomna rapporter ska hanteras

 


Under serien får du möta våra specialister med bakgrund bland annat som åklagare, utredare och internutredare vid Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, FN, Polisens nationella korruptionsgrupp och samt större svenska bolag. Du får även chansen att ställa frågor till våra specialister inom arbetsrätts- och complianceområdet. Tillsammans delar vi våra kunskaper och erfarenheter om oegentligheter, visselblåsning, utredning och compliancearbete.

Läs också: Ny visselblåsarlag - vad er organisation särskilt bör uppmärksamma