Nyhet

Coronabriefing: Uppdatering för arbetsgivare med anledning av covid-19

19 mars 2020 Corona/Covid-19

Vinges arbetsrättsgrupp har inrättat ett joursystem för att bidra till att arbetsgivare har tillgång till den allra senaste informationen när det gäller hantering av olika HR-juridiska frågor som uppstår till följd av det nya coronaviruset covid-19.

Ny information sköljer över oss hela tiden just nu. En hel del frågetecken kring hur allt kommer att fungera i praktiken kvarstår tyvärr. Vinge bevakar kontinuerligt utvecklingen och återkommer löpande med uppdaterad information till vår sändlista för arbetsrättsliga nyhetsbrev. Här kan du anmäla dig för kommande utskick

Tidigare utskick av vår Coronabriefing finns listade på vinge.se/arbetsratt.

Ett axplock från senaste dagarnas intensiva arbetsrättsliga nyhetsflöde:

18 mars
Kollektivavtal rörande korttidspermittering
En förutsättning för att en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal ska kunna tillämpa det nya systemet för korttidspermittering är att det finns ett centralt kollektivavtal som tillåter det. Sedan den 16 mars 2020 har flera sådana centrala kollektivavtal slutits och fler förväntas komma inom kort. I skrivande stund har kollektivavtal slutits mellan flera av arbetsmarknadens parter, läs mer i vårt utskick 18 mars.

Nytt om läkarintyg
Regeringen föreslog den 14 mars 2020 att kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden ska upphävas temporärt, läs mer om läkarintyg i vårt utskick 18 mars.

17 mars
Hur fungerar förslaget om korttidspermittering?
Genom förslaget kan arbetsgivare minska sina lönekostnader med hälften (upp till ett lönetak per anställd om 44.000 kronor per månad), samtidigt som arbetstagarna får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna undvika arbetsbristuppsägningar, läs mer i vår artikel ”Regeringen presenterar nytt system för stöd vid korttidspermittering

 

 

 

Summary of employment related news in Sweden as of January 2021

Short-time work, a new pandemic law and pending changes to the Employment Protection Act. Here is the latest employment related news in Sweden.
19 januari 2021 Corona/Covid-19

DAC 6 - EU:s direktiv gällande rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

DAC 6 är ett EU direktiv som innebär att rådgivare åläggs en skyldighet att informera relevanta skattemyndigheter om kunders gränsöverskridande arrangemang. Syftet med informationsskyldigheten är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.
4 juni 2020 Corona/Covid-19

Vikten av fortsatt fokus på compliance i tider av turbulens

Ett stort antal företag och anställda kommer sannolikt att påverkas kraftigt av Covid-19 och dess följdeffekter. De nya utmaningar som uppstår i samband med krisen kommer bland annat att påverka företagens compliance-risker, vilka sannolikt kommer förändras, och i viss mån öka. I kristider är det viktigt att interna rutiner upprätthålls och att företag vidtar åtgärder för att effektivt förebygga en förändrad och eventuellt ökad riskexponering.
28 maj 2020 Corona/Covid-19