Våra senaste nyheter

Nyhet

Förslag från Kommissionen om en ny mediefrihetsakt för EU

Europeiska Kommissionen har presenterat ett förslag till ny lagstiftning till skydd för journalister och mediebolag samt för bekämpandet av desinformation.
26 september 2022
Nyhet

Kommissionen föreslår nytt krisinstrument för den inre marknaden

Kommissionen antog den 19 september 2022 ett förslag på en ny förordning som ska inrätta ett krisinstrument för den inre marknaden. Det föreslagna krisinstrumentet ska se till att den fria rörligheten för varor, tjänster och personer bevaras även under krissituationer, samt att tillgången till viktiga varor och tjänster i händelse av framtida nödsituationer säkerställs.
22 september 2022
Nyhet

Trender inom varumärkesjuridiken

Varumärkesskydd blir en allt mer prioriterad fråga för Svenska företag. I IP-kompassen beskriver bolagen hur betydelsen av IP-skydd ökar i ett framtidsperspektiv. Samtidigt minskar varumärkesintrången i omfattning. Hur hänger det ihop? Vilka faktorer är det som påverkar utvecklingen på området?
21 september 2022
Nyhet

Håkan Borgenhäll utses till expert i statlig utredning

Håkan Borgenhäll, delägare och IP-rättslig specialist, har utsetts till expert i en statlig utredning med uppgift att se över frågan om upphovsrättsliga inskränkningar.
13 september 2022
Nyhet

Med siktet inställt mot USA

Maria Dahlin Kolvik och Ebba Nyberg arbetar som counsel respektive biträdande jurist inom Vinges M&A-team. Som M&A-jurister företräder de klienter som köper och säljer andra bolag och verksamheter. Ett av deras senaste uppdrag gick ut på att hjälpa företaget Nick’s när de tog in kapital för att kunna stärka tillväxten i framförallt USA.
12 september 2022 Karriär
Nyhet

En stärkt konkurrenspolitik skulle gagna Sverige

Med en starkare konkurrenspolitik skulle dagens negativa effekter av kostnadsökningar och prishöjningar kunna mildras. Det förutsätter dock en effektiv konkurrenstillsyn och avskräckande prejudikat, och till det läget är det långt.
9 september 2022
Nyhet

Den offentliga affären fortsätter att utvecklas

Varje år gör den offentliga sektorn i Sverige inköp för cirka 800 miljarder kronor. Det motsvarar nästan 20 procent av Sveriges BNP. Regelverket är omfattande och komplext. Över åren har reglerna återkommande utvecklas och behovet av kvalificerad juridisk rådgivning på området ökar. Vinge satsar därför stort på området och deltar på Mötesplats Offentliga Affärer.
5 september 2022
Nyhet

Europeiska patentdomstolen Unified Patent Court (UPC) är på väg

Det har varit en lång väntan på att den Europeiska patentdomstolen (UPC) och det enhetliga patentskyddet (Unitary Patent) ska träda i kraft. Processen har nu gått framåt på flera betydelsefulla punkter, där flera av domstolens funktioner nu kommer att etableras.
31 augusti 2022
Nyhet

Ny delägare och nya counsels utsedda vid Vinges Göteborgskontor

Ninos Aho har valts in som delägare vid Vinges Göteborgskontor från och med 1 januari 2023. Samtidigt har advokaterna Petronella Hallberg och Martin E Svanberg utsetts som counsels, även de med start 1 januari 2023.
30 augusti 2022
Nyhet

Vingetrucken drar ut på turné

Med start måndagen 5 september drar Vinges food truck ut på vägarna för att bjuda nya juriststudenter i Lund, Göteborg, Uppsala och Stockholm på tacos.
29 augusti 2022 Karriär student Studentevent
Nyhet

Högsta domstolen slår fast att användningen av NSAB 2015 utgör handelsbruk i speditions- och logistikbranschen

Högsta domstolen har genom dom den 28 juni 2022 i mål Ö 5481-21 (”Speditörpanten”) berört vad som krävs för att standardavtal ska anses utgöra handelsbruk i en viss bransch och särskilt bedömt huruvida standardavtalet NSAB kan betraktas som handelsbruk i speditions- och logistikbranschen.
23 augusti 2022 Rättsfall
Nyhet

Stojan Arnerstål ger ut IP-rättslig bok

Stojan Arnerstål har nyligen givit ut boken ”Känneteckensrätt”, som behandlar skyddet för varumärken och företagsnamn. Syftet med boken är att ge läsaren en överskådlig genomgång av de viktigaste principfrågorna på området.
22 augusti 2022
Nyhet

Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge

Idag hälsar vi det tidigare justitierådet Helena Rosén Andersson välkommen till Vinge. Härmed förstärker vi vårt erbjudande inom offentlig upphandling, förvaltnings- och kommunalrätt, konstitutionell rätt, statligt stöd och tvistlösning.
18 augusti 2022 Om byrån
Nyhet

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022
Nyhet

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022 Sanktioner
Nästa