Våra senaste nyheter

Nyhet

Vinge i topp när juriststudenter rankar arbetsgivare

Vinge har för femte året i rad utnämnts till den mest populära arbetsgivaren bland affärsjuridiska byråer av svenska juriststudenter. Det visar Kantar/Prosperas undersökning Employer Branding Law 2022.
31 januari 2023 Karriär
Nyhet

Erik Sjöman utses till hedersdoktor

Erik Sjöman, delägare, utses till hedersdoktor vid Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet.
30 januari 2023 Om byrån
Nyhet

Vinges Mångfaldsprojekt fyller 20 år

Målet med Mångfaldsprojekt har sedan starten varit att bredda juristkåren och ta tillvara den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig. Totalt har drygt 220 stipendier delats ut till gymnasieelever sedan projektet startades. Nu fyller projektet 20 år.
23 januari 2023 Mångfaldsprojektet
Nyhet

Dags att nominera Årets Bolagsjurist 2023

Förra året föll valet på Sofia Frändberg, chefsjurist på Volvo. Nu är det dags att nominera kandidater till 2023 års utmärkelse. Nomineringen är öppen till och med 19 februari.
12 januari 2023 Årets bolagsjurist
Nyhet

Vinge-upplevelsen i praktiken

När du kommer till oss på Vinge lägger vi stort fokus på att ge dig så bra förutsättningar som möjligt. Både på kort och på lite längre sikt. Vi tog en pratstund med Christina Kokko, med stor vana av att handleda unga jurister, och Maria-Pia Hope, Managing Partner, om hur vår vardag ser ut och vad som väntar dig som ny kollega.
11 januari 2023 Karriär Student
Nyhet

Lärdomar från ett secondment i New York

Efter ett par år som jurist på Vinge kan du få chansen att vidga dina vyer genom att arbeta hos någon av våra klienter i Sverige eller på en advokatbyrå utomlands under en period. En som gjort det är Niklas Törnell. Han genomförde ett så kallat secondment på den amerikanska advokatbyrån Winston & Strawn i New York, med kontor i ikoniska MetLife building på Park Avenue.
5 januari 2023 Karriär Student
Nyhet

Sanctions update December (part 2)

Further to our previous sanctions newsletters we herewith inform about recent sanctions developments, following the Council’s adoption of the ninth sanction package on 16 December 2022, and an agreement as to a price cap on Russian gas.
30 december 2022 Sanktioner
Nyhet

Möt David Flodin, secondee på Danske Bank

När David Flodin jobbat på Vinge i 8 månader fick han frågan om ett secondment på Danske Bank. Banken behövde hjälp med ett större projekt inom banken, och sökte någon som jobbade med bank eller finansiella tjänster.
22 december 2022 Karriär Student
Nyhet

COP27 – ett steg närmare stöd till utvecklingsländer

Den 18 november 2022 avslutades COP27 i Sharm El Sheikh, Egypten, med ledare från 190 länder. 1,5-gradersmålet stod här högt på agendan, liksom arbetet för att stödja de utvecklingsländer som är särskilt sårbara för klimatförändringarnas negativa effekter. Bland EU:s främsta prioriteringar inför mötet stod påskyndandet av utfasningen av kol, samt slopandet av ineffektiva subventioner till fossila bränslen.
19 december 2022
Pressmeddelande

Marknadskontroll – Vinge startar nytt verksamhetsområde

Under 2021 och 2022 fick vi delvis ny lagstiftning som sätter ökat fokus på frågan om marknadskontroll. De nya reglerna kompletterar EU:s nya marknadskontrollförordning. Syftet med reglerna om marknadskontroll är att säkerställa hälsa, säkerhet och konsumentskydd för produkter på marknaden och att förhindra att konkurrensen på marknaden snedvrids. Med tidigare justitierådet Helena Rosén Andersson som counsel startar Vinge nu ett nytt verksamhetsområde med syfte att tillhandahålla ledande expertis inom marknadskontroll.
19 december 2022
Nyhet

Från mångfaldsstipendiat till doktorand i straffrätt

Mikael Bernardini, vinnare av Vinges mångfaldsstipendium 2008 och idag doktorand i straffrätt, berättar om hur hans intresse för juridik väcktes tidigt i livet. Delvis på grund av uppmuntran från lärare och skolkamrater som tyckte att han skulle bli advokat.
16 december 2022 Mångfaldsprojektet
Nyhet

Sanctions update December 2022

Further to our previous sanctions newsletters we herewith inform about recent sanctions developments as follows.
14 december 2022 Sanktioner
Nyhet

EU:s Digital Services Act har trätt i kraft

Den 16 november trädde EU:s Digital Services Act (DSA) om digitala tjänster i kraft. Den syftar till att säkerställa en säker, förutsebar och förtroendeskapande onlinemiljö, genom regler för nätbaserade mellanhandstjänster på EU:s inre marknad. Den syftar också till att motverka spridning av olagligt online-innehåll och desinformation. Målsättningen är att reglerna ska göra det lättare för mindre plattformar, mikroföretag och små företag samt uppstartsföretag att expandera.
13 december 2022
Nyhet

Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022
Nyhet

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022 Mångfaldsprojektet
Nästa