Våra senaste nyheter

Nyhet

Möt Daniel Prawitz, ny delägare vid Vinge Skåne

Daniel Prawitz är sedan årsskiftet delägare på Vinges Skånekontor där han arbetar med entreprenadrätt, i synnerhet entreprenadtvister och med infrastrukturprojekt. Resan till delägarskap har inte varit helt spikrak utan innefattat både tingstjänstgöring och en period som bolagsjurist. Som nybliven delägare ser han nu fram emot att engagera sig i Vinges fortsatta utveckling och långsiktiga frågor som rör ledarskap och organisation.
27 februari 2024
Nyhet

Högsta domstolen ger klarhet i redarbegreppet och sjölagens krav på kvalificerad grov vårdslöshet i fråga om redares rätt till ansvarsbegränsning

Frågan om vem som ska ansvara i egenskap av redare för ett fartyg har länge varit ett av de mest komplexa och omdiskuterade områdena inom svensk sjörätt. Den frågan ställdes nyligen på sin spets i Högsta Domstolens dom i mål nr T 6909-22 ”Baltic Cable”. Målet belyser flera intressanta aspekter av redaransvaret i den moderna sjöfarten.
27 februari 2024
Nyhet

Vinge behåller toppranking i Chambers Global Guide 2024

Årets resultat i Chambers & Partners 2024 globala ranking har nu offentliggjorts, där vi gläder oss åt topprankingar i fem områden och ett stort antal individuella rankingar. Ett stort tack till våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med rankingprocessen.
19 februari 2024
Nyhet

Möt Samra Tesser, ny delägare i Vinges M&A-grupp

Samra Tesser är sedan årsskiftet ny delägare i Vinges M&A-grupp på Stockholmskontoret. Genom arbetet med såväl industriella klienter som klienter inom Private Equity biträder Samra inom en bredd av branscher och sektorer. Vägen till M&A-juridiken började dock med ett spirande affärsintresse redan under studierna.
19 februari 2024
Nyhet

Secondment i Bryssel

Rebecca Edvardsson har nyligen kommit hem till Göteborg igen efter ett drygt halvår i Bryssel. Där, i hjärtat av EU och på gångavstånd från de inflytelserika korridorerna i Europeiska kommissionen, Europeiska rådet och Europaparlamentet, har hon varit på utbyte på Vinges Brysselkontor.
16 februari 2024
Nyhet

Vinge topprankade av WTR 1000

Vinge tilldelas guld i kategorin Enforcement and Litigation i 2024 års WTR 1000-ranking. Utöver det tilldelas sju medarbetare individuella omnämnanden.
12 februari 2024
Nyhet
9 februari 2024
Nyhet

Vinges Dude Diligence vinner pris

Vinges kampanj Dude Diligence tog under torsdagskvällen emot utmärkelsen 50-fattaren i kategorin 100-fattaren i Sveriges Annonsörers tävling 100 Wattaren.
8 februari 2024
Nyhet

Håkan Borgenhäll återigen expert i statlig utredning

Håkan Borgenhäll, välmeriterad affärsjurist inom immaterialrätt och delägare i Vinge, har precis avslutat sitt uppdrag som expert i statens offentliga utredning, SOU 2024:4, benämnd Inskränkningarna i upphovsrätten.
7 februari 2024
Nyhet

Utredning om nya och förbättrade tonnageskatteregler

I mitten av januari 2024 lade regeringens utredare fram ett förslag för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft, ”Vågade skatter” (LI2024/00068). Utredningen föreslår, i tillägg till avskaffad stämpelskatt, ett flertal viktiga ändringar i reglerna för den svenska tonnagebeskattningen i syfte att öka inkludering, förutsägbarhet och konkurrenskraft för den svenska sjöfarten, vilka kortfattat presenteras nedan. Det är dock viktigt att komma ihåg att, innan förslaget slutligen kan antas av riksdagen, kommer det bearbetas vidare av regeringen. Det nya regelverket måste också godkännas av EU-kommissionen innan en reform kan träda ikraft. För aktörer inom den svenska sjöfarten kan det däremot redan nu finnas anledning att planera för ett inträde i den svenska tonnagebeskattningen.
26 januari 2024
Nyhet

Erfarenheter från ett secondment

Som jurist på Vinge kan du få chansen att vidga dina vyer genom att arbeta hos någon av våra klienter under en period. En som gjort det är Carl-Johan Lerjefors, som de senaste nio månaderna har arbetat som secondee på NOVO Energy.
24 januari 2024
Nyhet

Vinge authors the Swedish contribution regarding Chambers Securitisation 2024 Global Practice Guide

Vinge partners Albert Wållgren and Henrik Ossborn and senior associate Lionardo Ojeda have contributed to the recently published Chambers Securitisation 2024 Global Practice Guide.
24 januari 2024
Nyhet

Lovisa Jonassen i The Seat

Nyligen var det Lovisa Jonassens, biträdande jurist i kapitalmarknadsgruppen på Stockholmskontoret, tur att sitta i The Seat. Vi tog tempen på henne och hörde hur det var.
19 januari 2024
Nyhet

Vinge har bistått pro bono för obligationsemission med fokus på kvinnors företagande i utvecklingsländer

Kvinnoägda företag i låg- och medelinkomstländer har svårt att få tillgång till lånefinansiering, vilket är ett hinder för fattigdomsbekämpning. Vinge har bistått pro bono i en affär om $100 miljoner USD för Impact Investment Exchange (IIX). Bolaget gör här sin sjätte och största emission i Women’s Livelihood Bond-serien med fokus på mikrolån till kvinnors företagande i utvecklingsländer.
16 januari 2024
Nyhet

Vinge först ut i Norden med AI från Harvey

Som första advokatbyrå i Norden inleder Vinge ett samarbete med den ledande AI-aktören Harvey. Generativ AI inom juridiken innebär en stor potential för att hjälpa advokater att göra ett ännu bättre jobb mot klienterna.
15 januari 2024
Föregående Nästa