Våra senaste nyheter

Nyhet

Arbetsmiljön i fokus

Åklagarmyndigheten flaggar för att antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren.
11 april 2023 Arbetsrättsliga nyheter
Nyhet

Den tillfälliga höjningen av a-kassan har blivit förlängd

Som huvudregel ersätter a-kassan max 80 procent av inkomster upp till ett visst belopp, det så kallade takbeloppet. Takbeloppet för a-kassan höjdes tillfälligt under pandemin från 25 000 kronor till 33 000 kr. Den temporära insatsen hade som syfte att öka stödet för de som förlorade sina jobb under pandemin.
11 april 2023 Arbetsrättsliga nyheter
Nyhet

Tidöavtalet – Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

Under hösten 2022 presenterades Tidöavtalet av regeringen. I Tidöavtalet introducerades en projektplan genom vilken Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna avser genomföra reformer inom områdena integration och migration.
11 april 2023 Arbetsrättsliga nyheter
Nyhet

Arbetstagare avskedades efter att ha hotat kollega utanför arbetstid - AD 2022 nr 55

En arbetstagare avskedades efter att ha hotat en annan arbetstagare i nära anslutning till en middag som arbetsgivaren anordnat. Hotet lämnades visserligen utanför arbetstid, men ansågs av Arbetsdomstolen ha en så pass stark anknytning till arbetsplatsen att hotet allvarligt kunde anses störa arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Mot bakgrund av detta ansågs arbetsgivaren haft lagligt stöd att avskeda arbetstagaren från arbetet.
11 april 2023 Rättsfall
Nyhet

Arbetstagare avskedades efter att ha varit bortavarande från arbetet och inte kunnat presentera tillräckligt trovärdiga uppgifter om arbetsoförmåga - AD 2022 nr 56

Efter en arbetstagares bortavaro från arbetet i drygt en och en halv månad, trots att denne endast beviljats en veckas ledighet, avskedades arbetstagaren från sin deltidstjänst.
11 april 2023 Rättsfall
Nyhet

Arbetstagares rätt till bisysslor

I juni 2022 infördes en ny bestämmelse i lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) som tydliggör vad som gäller avseende arbetstagares rätt till parallella anställningar. Bestämmelsen infördes till följd av att EU antog direktiv 2019/1152 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor inom EU (”arbetsvillkorsdirektivet”), vilket innehåller vissa minimikrav för anställningar. Innehållet i bestämmelsen är i sig inte nytt utan har tidigare framgått av arbetsrättslig praxis. Syftet med regleringen är att skydda arbetstagare som har en deltidsanställning eller saknar ett fastställt arbetstidsmått, genom att göra det möjligt för dem att ta andra anställningar för att uppnå en inkomst som motsvarar en heltidstjänst. I den här artikeln kommer vi att redogöra för vad bestämmelsen innebär och i vilken utsträckning en arbetsgivare efter anställningens upphörande kan hindra en arbetstagare att ta en anställning hos en konkurrent.
11 april 2023 Fördjupning
Nyhet

Meet The Seat - Rasmus Lyckhammar

Nyligen var det Rasmus Lyckhammars, biträdande jurist i processgruppen på Stockholmskontoret, tur att sitta i The Seat.
6 april 2023 Karriär The Seat
Nyhet

Här är finalisterna i Årets Bolagsjurist 2023

För elfte året i rad utses Årets Bolagsjurist i ett samarbete mellan Sveriges Bolagsjurister, Affärsvärlden och Vinge. Årets finalister är nu klara.
6 april 2023 Årets bolagsjurist
Nyhet

Nytt krav på tillstånd för spelprogramvara

Från och med den 1 juli 2023 krävs tillstånd för att hantera spelprogramvara enligt spellagen. Tillståndskravet gäller för alla aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar och/eller ändrar spelprogramvara som används vid onlinespel enligt 7 kap. eller 8 kap. spellagen. Sedan den 1 mars 2023 är det möjligt att ansöka om sådant tillstånd hos Spelinspektionen.
4 april 2023
Nyhet

Vinge contributes to the 2023 Chambers Global Practice Guide on Pharmaceutical Advertising

Stojan Arnerstål, Håkan Borgenhäll, Åsa Hellstadius and Lisa Hörnqvist have authored the Swedish chapter of the recently published Pharmaceutical Advertising 2023 in the Chambers Global Practice Guide.
3 april 2023
Nyhet

Från startup till scaleup – möt M&A-juristen Maria som hjälper bolag att växa

Den svenska startup-scenen har skapat en mängd framgångsrika bolag. Klarna, Spotify och iZettle, för att nämna några. Men vad händer när ett bolag går från att vara en startup till en scaleup? Hur ser juridiken ut bakom kulisserna, när man som företag behöver ta in riskkapital från investerare?
29 mars 2023 Karriär
Nyhet

Vinge topprankat i 12 områden i Chambers & Partners Europe Guide

Resultatet har nu offentliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar i 12 områden och ett betydande antal individuella rankingar.
17 mars 2023 Om byrån
Nyhet

New Swedish FDI Act

The Swedish Government has proposed a new act on screening of foreign direct investments that will be applicable to transactions closing on 1 December 2023 or later. The purpose of the FDI Act is to prevent foreign direct investments that may harm national security, public order or public safety.
16 mars 2023
Nyhet

Victor Ericsson - ny delägare vid Vinges Stockholmskontor

Det började med en fördjupningskurs i skatt. Tio år senare är Victor Ericsson en av våra nya delägare i gruppen för företagsbeskattning på Vinges Stockholmskontor.
10 mars 2023 Karriär
Nyhet

Meet the seat - Jasmine Elgh

Nyligen var det Jasmine Elghs, biträdande jurist på Malmökontoret, tur att sitta i The Seat. Vi tittade in och hörde hur det var.
3 mars 2023 The Seat Karriär
Föregående Nästa