Nyhet

2022 års juridikstipendiater utsedda

9 juni 2022 Karriär

Vinge delar årligen ut ett antal stipendier inom ramen för mångfaldsprojektet. Stipendierna delas ut till gymnasieelever för att inspirera dem att söka sig till vidare studier och juristyrket.

Årets stipendiater

Mottagarna av juridikstipendiet får 15 000 kronor, medan mottagarna av civilkurage- och studieförbättringsstipendierna får 2500 kr vardera.

Kungsholmens västra gymnasium

Gemima Kimumba

Zeinab Kamil Abd Ali

St. Botvids gymnasium

Juridikstipendiet: Ilona Akay och Christian Afrim

Civilkuragestipendiet: Ilona Akay

Studieförbättringsstipendiet: Elijandro Edouard och Sandra Aydin  

Angeredsgymnasiet

Ilayaah Kalds Said

Tania Nassery

Miski Abtidon

 

Mångfaldsstipendierna en del av mångfaldsprojektet

Mångfaldsstipendierna är en del av Vinges mångfaldsprojekt med syfte att bredda juristkåren och ta vara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig. Projektet startade 2002 och innefattar utöver stipendierna även bland annat temadagar och möjlighet till sommarpraktik på Vinge.

Mer information om mångfaldsprojektet