Nyhet

Möt Carl Lönnqvist, ny counsel vid Vinges Göteborgskontor

Carl Lönnqvist började sin juristbana som biträdande jurist i Vinges process- och IP-grupp. Efter en tid som Legal Counsel IP på Volvo återvänder han nu till Vinges Göteborgskontor i rollen som counsel.

Du kommer närmast från en roll som bolagsjurist med IP-inriktning på Volvo. Berätta!

Ja, precis. På Volvo har jag ingått i bolagets IP-team, där jag arbetat mot samtliga bolag inom Volvo-gruppen när det gäller IP-frågor. I min roll har jag varit inriktad mot patenttvister och arbetat i olika frågor rörande standardessentiella patent. Jag har också arbetat mycket med gruppens samarbetsavtal vad gäller utveckling och digitalisering, där man samarbetar tätt med andra aktörer.

Vad fick dig att välja att komma tillbaka till Vinge?

Jag saknade framför allt klientrelationen, och att vara närmare det juridiska hantverket. Som rådgivare går du djupare juridiskt och jobbar i princip endast med de större, mer komplicerade frågorna. Här får juridiken ett större spelrum och innebär ofta en kreativ utmaning.

Hur ser din väg på Vinge ut?

Jag är civilingenjör i botten och började jobba i Bryssel efter examen från Chalmers. Efter några år kom jag i arbetet mer och mer i kontakt med juridik och tyckte att det var väldigt roligt. När det var dags att flytta hem till Sverige började jag därför läsa på juristprogrammet. Direkt efter examen 2015 började jag sedan på Vinge, där jag först kom att jobba med tvister. Allt eftersom blev det mer och mer IP-juridik. Efter internsecondment i IP-gruppen på Stockholmskontoret kom jag att skifta mer mot immaterialrätt.

Även inom IP blir det dock mycket processrätt. Jag har alltid gillat att jobba med tvister, att få vrida och vända på problem. För mig har det inneburit att jag nu jobbar inom både IP och processrätt.

Får du användning för din bakgrund som ingenjör?

I många IP-tvister får tekniska frågor ett betydande fokus. Här har det varit positivt att vara ingenjör i grunden, inte minst i kontakten med de tekniska experterna i mål. Det är nog alltid en fördel när man pratar samma språk och förstår varandra väl.  

Vad har den största skillnaden varit mellan att jobba som bolagsjurist och att arbeta som rådgivare?

Som rådgivare står du närmare det juridiska hantverket, medan bolagsjuristens ansvar är mer generellt och innefattar strategiska och kommersiella frågor i högre utsträckning. Beroende på fråga tar du in olika ombud, exempelvis vid en tvist, vilket gör att du själv oftast inte gräver lika djupt. Din roll blir istället att hålla ihop helheten och att få juridiken att stötta affären.    

Finns det någon fråga som står i särskilt fokus på IP-området just nu?

Vad gäller patenträtten är det nu inrättade UPC och regleringen kring standardessentiella patent (SEP) av stor betydelse. Vi ser också en trend där samarbeten kring IP generellt blir allt vanligare. Där man tidigare huvudsakligen haft all relevant IP in-house utvecklas nu allt mer IP i samarbete med andra aktörer. Utvecklingen mot uppkopplade fordon är ett sådant exempel, som kräver nya samarbeten mellan de traditionella fordonsproducenterna och bolag som kan tillhandahålla efterfrågade uppkopplade funktioner. I sådana situationer finns ett ökat behov av att reglera den IP som aktualiseras.

Du går nu in i en roll som counsel. Finns det något särskilt du ser fram emot i rollen?

Vi har så många duktiga kollegor som jag verkligen sett fram emot att få arbeta med. Att få jobba nära klienten, lösa problem tillsammans och bygga goda klientrelationer. Det är något jag har saknat. Och som är otroligt givande!