Commercial Agreements

Ett för den specifika situationen väl anpassat avtal utgör ofta en grundförutsättning för ett framgångsrikt samarbete. Många problem kan förutses och undvikas genom väl genomtänkta avtalsupplägg.

Våra jurister inom Commercial Agreements har ett starkt affärsmässigt fokus som tillsammans med omfattande kunskap om svensk och internationell avtalsrätt samt erfarenhet av standardavtal och branschpraxis är högt uppskattat av våra klienter.
De flesta av våra jurister har erfarenhet av att arbeta som bolagsjurister på stora svenska och internationella företag.

Våra uppdrag omfattar en mängd olika avtalstyper, såsom:

 • samarbetsavtal
 • sekretessavtal
 • aktieägaravtal
 • joint venture-avtal
 • omstruktureringar
 • outsourcing
 • allmänna villkor (både gentemot företag och konsumenter)
 • inköps-, tillverknings- och leveransavtal
 • licensavtal
 • utvecklingsavtal
 • OEM
 • legotillverkningsavtal
 • distributionsavtal av olika slag (agenter, kommissionärer och återförsäljare)

Vår samlade expertis

Globalisering och utveckling av affärsmodeller medför ständiga regelverksförändringar och ändrad praxis. Vi följer kontinuerligt utvecklingen inom svensk och internationell avtalsrätt, till exempel genom våra kollegor inom Tvistlösning  i deras roll som skiljemän i både nationella och internationella kommersiella tvister. Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Relaterade uppdrag

6 februari 2023

AmSpec Group, Inc. med dotterbolag (”AmSpec”) är en multinationell koncern inom inspektion, analys o…

30 januari 2023

Vendre är en leverantör av en innovativ modulbaserad e-handelsplattform som riktar sig till kunder i…

12 januari 2023

Vinge företräder Sobro vid investering i NSS Group, en ledande nordisk leverantör av tälthallar och…