Rekonstruktioner och obestånd

Vinge har varit involverad i flera av de största och mest komplexa företagsrekonstruktionerna och konkurserna i Sverige under de senaste decennierna. Vi biträder båda sidor inom obeståndsrätten och är rådgivare till såväl låntagare som långivare och andra intressenter i rekonstruktioner.

Våra tjänster

Vinges erbjudande omfattar bland annat hantering av avvecklingsförfaranden, ackordsförfaranden, frivilliga rekonstruktioner och likvidationer samt biträde vid domstolsprocesser om kredit- och obeståndsfrågor.

Vår samlade expertis

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi genomföra komplicerade rekonstruktioner med expertstöd inom bland annat M&A, Arbetsrätt och Bank & Finans.

Teamet enligt rankinginstituten

Rankinginstitutet Chambers and Partners skriver “Well-established financial restructuring practice supported by a strong team of administrators based in Gothenburg. Assists with voluntary and compulsory liquidation, bankruptcies and reconstructions. Also skilled in handling contentious issues such as claw-back litigation on behalf of international clients.”

Legal500 skriver om teamet “receives praise for ‘excellent response times and communication’.” (Legal500 2017)