Uppdrag

Vinge har företrätt Tobii AB (publ) i samband med en riktad nyemission

8 november 2021

Vinge har företrätt Tobii AB i samband med en riktad nyemission, varigenom bolaget tillförs cirka 300 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Emissionen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Tobii avser att använda emissionslikviden till att finansiera förvärvet av Phasya, till att finansiera förvärvet av Acapela Group samt för att stärka balansräkningen i både Tobii och Tobii Dynavox i samband med särnoteringen av Tobii Dynavox och därigenom skapa utrymme för ytterligare förvärv och investeringar.

Vinges team bestod av Jesper Schönbeck, Amanda Knutsson, Joel Magnusson och David Bokliden.

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022

Meet The Seat – David Flodin

Strax efter årsskiftet började David Flodin i vår Financial Services-grupp. Nyligen var det också hans tur att sitta i The Seat.
28 april 2022

"Vingeveckan är en ovanligt bra möjlighet att nätverka"

Moa Frändestam var en av deltagarna på Vingeveckan 2021 på vårt Malmökontor.⠀
27 april 2022