Uppdrag

Vinge har företrätt Online Brands Nordic vid försäljning av Önskefoto

2 maj 2011

Vinge har företrätt Online Brands Nordic AB (publ) i samband med inkråmsöverlåtelse av fotoverksamheten Önskefoto till holländska Albumprinter.

Delägare Anders Forkman tillsammans med biträdande juristerna Kristian Ford och Susanne Samuelsson (M&A) och Therese Lindholm (arbetsrätt) har företrätt Online Brands Nordic AB (publ).

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023