Uppdrag

Vinge har företrätt Nascent Invest i samband med investering i Pro Test Diagnostics

8 maj 2020

Vinge har agerat rådgivare till Nascent Invest i samband med deras investering i Pro Test Diagnostics, som tagit fram ett unikt test-kit för bloddoping.

Den nuvarande ägaren Fort Knox Förvaring deltar i finansieringsrundan och den totala investeringen uppgår till 17 miljoner kronor.

Vinges team bestod av Johan Winnerblad.

Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge

Idag hälsar vi det tidigare justitierådet Helena Rosén Andersson välkommen till Vinge. Härmed förstärker vi vårt erbjudande inom offentlig upphandling, förvaltnings- och kommunalrätt, konstitutionell rätt, statligt stöd och tvistlösning.
18 augusti 2022

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022