Uppdrag

Vinge har företrätt Nascent Invest i samband med investering i Pro Test Diagnostics

8 maj 2020

Vinge har agerat rådgivare till Nascent Invest i samband med deras investering i Pro Test Diagnostics, som tagit fram ett unikt test-kit för bloddoping.

Den nuvarande ägaren Fort Knox Förvaring deltar i finansieringsrundan och den totala investeringen uppgår till 17 miljoner kronor.

Vinges team bestod av Johan Winnerblad.

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021