Uppdrag

Vinge har företrätt iBinder i dess förvärv av SundaHus i Linköping Aktiebolag

2 december 2021

Vinge har företrätt iBinder AB i samband med förvärvet av SundaHus i Linköping Aktiebolag ("SundaHus"). Genom förvärvet av SundaHus förstärker iBinder sin position som en ledande nordisk digital plattform för effektiv informationshantering och samarbete inom bygg- och fastighetsbranschen.

Årligen använder totalt 3 000 kunder bolagens lösningar för att effektivt driva och kvalitetssäkra projekt. Totalt har bolagen hanterat över 70 000 projekt i 8 länder. SundaHus tillhandahåller ett digitalt informationssystem till fastighetsägare för att möjliggöra medvetna materialval inom miljö och hälsa.

Vinges team bestod av bland andra Jonas Bergström, Johanna Wiberg och Olivia Belding (M&A), Axel Lennartsson och Sofia Bergenstråhle (IP), Karl-Gustaw Tobola och Lisa Hörnqvist (Corporate Commercial), Karolina Fuhrman och Mathilda Persson (IT), Daniel Melander Björner (Arbetsrätt), Victor Ericsson (Skatt) samt Karl-Hugo Engdahl (GDPR).

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022