Uppdrag

Vinge har företrätt Eleda i samband med förvärv av Mark & Bygg Resursen AB (”MBR”)

9 oktober 2023 M&A

MBR är baserat i Stockholm och bolagets huvudsakliga verksamhet är att bedriva alla typer av markarbeten, med specialisering mot reparation och nyanläggning av fjärrvärmeledningar. Bolaget har 15 medarbetare och omsätter cirka 60 miljoner kronor om året.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Ellen Flygt och Philip Moré (M&A).

 

 

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023