Uppdrag

Vinge har företrätt Carnegie i samband med investering i Opti

21 februari 2022 M&A

Vinge har företrätt Carnegie Investment Bank AB (publ) i samband med Carnegies investering i Opti, Sveriges största app för digital kapitalförvaltning, idag värderad till 1 miljard SEK. I ett första steg kommer Carnegie äga 9,9 procent av Opti och efter erforderligt godkännande från Finansinspektionen kommer ägarandelen öka till 16,7 procent.

Vinges team bestod huvudsakligen av Kristian Ford, Sofie Nordgren och Carl Trolle Olson.

 

Relaterade nyheter

Vinge har företrätt CTEK i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken tillför CTEK cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
29 mars 2023

Vinge har företrätt VNV Global i samband en företrädesemission

Vinge har företrätt VNV Global i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 328 miljoner kronor.
29 mars 2023

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023